ایرانی نخ ونقشه ی تابلو فرش ط...

نخ ونقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح  : دختر قاجار کد 4 ابعاد : 58 * 77تعداد گره : 400تعداد رج : 550 تعداد رنگ : 125قیمت نخ و نقشه : 670 تومان..

6,700,000 ریال

5نخ و نقشه تابلو فرش طر...

5نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 58 ابعاد : 86 * 61 تعداد گره : 430 تعداد رج : 614 تعداد رنگ: 85 قیمت نخ و نقشه : 735.000 تومان ..

7,350,000 ریال

دختر قاجار

دختر قاجار

ابعاد :  50  *  70  سانتتعداد  گره  :  338تعداد  رج  :   448تعداد رنگ : 93تعداد رنگ ابریشم  : 9 قیمت نخ و نقشه : 530 هزار تومان ..

5,300,000 ریال

نخ و نقشه  تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 5 ابعاد : 77 * 54 تعداد گره : 400 تعداد رج : 547 تعداد رنگ : 87قیمت نخ و نقشه : 510000 تومان..

5,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : دختر قاجار کد 1 ابعاد : 86 * 65 تعداد گره : 450 تعداد رج : 622 تعداد رنگ : 232 قیمت نخ و نقشه : 575000 تومان..

5,750,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 41 ابعاد : 67 * 46 تعداد گره : 322 تعداد رج : 473 تعداد رنگ : 124 قیمت نخ و نقشه : 420000 تومان..

4,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 36 ابعاد : 91 * 59 تعداد گره : 418 تعداد رج : 650 تعداد رنگ : 114 قیمت نخ و نقشه : 660000 تومان..

6,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد1ابعاد: 90 * 59 تعداد گره : 420 تعداد رج : 638 تعداد رنگ: 119 قیمت نخ و نقشه : 600.000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 450000 تومان  قیمت دارچله کشی پنبه ای : 120000 تومان ست کامل ابزار بافت اعم از : پودکش- قلاب- دفتین (س..

6,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 10 ابعاد : 56 * 84 تعداد گره : 600 تعداد رج : 400 تعداد رنگ: 129 قیمت نخ و نقشه : 610000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 400000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 100000 تومان ست کامل ابزار بافت اعم از : پودکش - قلاب - دفتینسایز..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 11 ابعاد : 102 * 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 723تعداد رنگ : 125 قیمت نخ و نقشه : 720.000 تومانقیمت دار چله کشی ابریشم : 480000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 140000 تومان ست کامل ابزار بافت اعم از : پودکش - قلاب - دفتین&nb..

7,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 12 ابعاد : 96 * 63 تعداد گره : 450 تعداد رج : 683تعداد رنگ : 125 قیمت نخ و نقشه : 690000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 460000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 130000 تومانست کامل ابزار بافت اعم از : پودکش - قلاب - دفتین ..

6,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 13 ابعاد : 87 * 61 تعداد گره : 430 تعداد رج : 618 تعداد رنگ : 29 قیمت نخ و نقشه : 620000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 450000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 120000 تومان ست کامل ابزار بافت اعم از : پودکش - قلاب - دفتین سای..

6,200,000 ریال

نمایش 1 تا 12 از 117 (10 صفحه)