ضوابط فروش محصولات

 الف :  محصولات شركت از طريق دفاتر رسمي فروش در شهرستانها ، نمايندگان فروش و سايت هاي فروشگاهي آنلاين شركت بفروش مي رسد.

ب :  قيمت فروش محصولات در سراسر كشور براي خريداران يكسان است و با توجه با نوسانات قيمت مواد اوليه در بازار ، چنانكه قيمت هاي مندرج در سايت با قيمتهاي كاتالوگ هاي شركت متفاوت باشد قيمت هاي سايت معتبرتر هستند.

مسئول ثبت سفارش شركت موظف است قيمت روز محصول را به سفارش دهنده ابلاغ نمايد.

پ :  هزينه هاي ارسال سفارش به عهده خريدار است و هنگام واريز وجه سفارش محاسبه و به خريدار اطلاع داده ميشود تا همراه با هزينه مواد سفارشي به حساب شركت واريز گردد.

ت :  ارسال موارد سفارشي در اولويت اول به انتخاب خريدار و در صورت عدم امكان ارسال ، به يكي از طرق ممكنه از قبيل پست ، سامانه اتوبوسراني ، باربري بين شهري ، راه آهن و هواپيمايي به مقصد فرستاده خواهد شد.
ث :  تمامي محصولات شركت در بسته بندي هايي ارائه مشود كه نام و لوگوي شركت بر آن نقش بسته است و تصوير بسته ها در صفحه اول سايت قرار داده شده است.

تمامي متصديان فروش شركت از ائم از كاركنان و يا نمايندگان موظف هستند بسته هاي محصولات را فقط در حضور خريدارن باز كرده و تك تك اقلام داخل آن را به تاييد خريدار رسانده و رسيد دريافت نمايند و اولين گزارش تاييده شده تخلف ، مساوي با سلب امتياز فروشنده مي باشد.

ج :  نمايندگان موظف به ارائه توضيحات منطبق بر اطلاعات دقيق و صحيح از مواد سفارشي كه از طريق كارشناسان شركت بصورت مكتوب در اختيار ايشان قرار مي گيرد به مشتريان هستند و هر گونه گمراه كردن و فريب مشتري و گزارش و تاييد آن منجر به پيگرد قانوني از طرف دايره حراست و بازرسي شركت خواهد شد.

چ : موارد سفارشي پس از ثبت به هيچ وجه قابل ارجاع يا تعويض نمي باشد و شركت مسئوليتي قبول نخواهد كرد.

ح : مدت زمان ارسال بستگي به آماده بودن موارد سفارش در انبارهاي شركت داشته و از 48 ساعت تا دو هفته متغير بوده و چنانكه بدليل كمبود مواد اوليه مدت زمان ارسال از 2 ماه گذشت ، تمامي وجه سفارش به شماره حساب اعلام شده از طرف مشتري عودت داده خواهد شد.

خ :  شركت تنها متعهد به ارسال سفارشات و ارائه اسناد مربوط به ارسال مي باشد و پيگيري سفارش از واحد مسئول تحويل سفارش ائم از پست و يا سيستم هاي ديگر به عهده خريدار مي باشد.

د : مقدار نخ و مصالح همراه نقشه ها 20% بيشتر از مقدار متعارف لازم براي بافت طرح ها هست و دفترچه راهنما در مورد رعايت درست استاندارد و الگوي استفاده درست در بسته هاي سفارشي موجود مي باشند.

چنانكه مصرف كننده الگو را رعايت نكرده و مواد مصرفي را حيف و ميل كند هزينه مربوط به درخواست موارد مورد احتياج را بايد بپردازد.

براي طرح درخواست موارد كم امده مثل نخ بافت ، بايد متقاضي نمونه نخ را به آدرس صندوق پستي شركت پست كند و پس از كسب اطلاع از هزينه مربوطه ، وجه آن را به حساب شركت واريز و شماره فيش را به سامانه پيام كوتاه شركت پيامك نمايد.

بدليل اينكه كار رنگرزي با وجود مدرنترين تجهيزات رنگرزي روز ، انجام مي گيرد ولي به هيچ وجه امكان رنگرزي صدردرصد دقيق عين نمونه ، امكان پذير نيست و هميشه مقدار ناچيزي تفاوت بين رنگ درخواستي و ارسالي وجود دارد و اين امري طبيعي است و شركت در قبول يا رد درخواست متقاضي مختار است.

ذ : اطلاعات كامل مربوط به طرح هاي داراي ضمانت خريد شركت هر ماهه از طريق وبسايت رسمي شركت اعلام مي شود.
خريدار طرح هاي داراي ضمانت خريد پس از بافت بايد تابلوفرش بافته شده را از طريق پست براي شركت ارسال كند ( دقت : بيمه كردن مورد ارسالي فراموش نشود ) تا پس از طي مراحل پرداخت و شور ، به كارشناسان شركت براي بررسي عيوب احتمالي و قيمت گذاري ارائه شود.

دو ماه پس از قيمت گذاري وجه موارد خريداري شده به حساب فروشنده واريز خواهد شد.