ایرانینخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : ایرانی کد1014 ابعاد : 48* 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 336 تعداد رنگ : 183قیمت نخ و نقشه : 720هزار تومان..

7,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : ایرانی کد1015 ابعاد : 42* 63 تعداد گره : 450 تعداد رج : 300 تعداد رنگ : 78قیمت نخ و نقشه : 630هزار تومان..

6,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : ایرانی کد1016 ابعاد : 45* 34 تعداد گره : 236 تعداد رج : 318 تعداد رنگ : 49قیمت نخ و نقشه :480هزارتومان..

4,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : ایرانی کدPTF-010001ابعاد : 154* 105 تعداد گره : 750 تعداد رج : 1100 تعداد رنگ : 147قیمت نخ و نقشه : 2.100.000تومان..

21,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : ایرانی کدPTF-010003ابعاد : 152* 102 تعداد گره : 723 تعداد رج : 1080 تعداد رنگ : 42قیمت نخ و نقشه : 2.050.000 تومان..

20,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح بزم خسرو پرویز سايز : 98 *147 تعداد گره  : 1050 تعداد رج : 700 تعداد رنگ : 86 قيمت نخ و نقشه :2.000.000 تومان ....................................................................................

20,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح :دختر قاجار کد 6ابعاد:100*70 تعداد گره :496تعداد رج:702تعداد رنگ:115قیمت نخ و نقشه :720.000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 470000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 135000 تومان ست کامل لوازم بافت اعم از پودکش - قلاب - دفتین سایز بزرگ : 4..

7,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : دختر قالی باف ابعاد : 58 *75 تعداد گره : 400 تعداد رج : 530 تعداد رنگ: 141 قیمت نخ و نقشه : 520000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 400000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 100000 تومان ست کامل لوازم بافت اعم از پودکش - قلاب - دفتین سایز بزرگ..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش دخت...

نخ و نقشه تابلوفرش دخت...

ابعاد : 49 * 68 سانتژتعداد گره : 335تعداد رج : 485تعداد رنگ : 100تعداد ابریشم : 10قیمت نخ و نقشه : 490 هزار تومان..

4,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نام طرح : آثار داخلی کد 26 ابعاد : 70 * 49 تعداد گره : 350 تعداد رج : 495 تعداد رنگ : 84 قیمت نخ و نقشه : 510000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 340000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 80000 تومان ست کامل ابزار بافت اعم از : پودکش - قلاب - دفتین سایز..

5,100,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : دختر قاجار کد 5 ابعاد : 60 * 81 تعداد گره : 420 تعداد رج : 585 تعداد رنگ : 82 قیمت نخ و نقشه : 520000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 400000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 100000 تومان ست کامل لوازم بافت اعم از پودکش - قلاب - دفتین سایز ب..

5,200,000 ریال

نخ ونقشه تابلو فرش طرح...

نخ ونقشه تابلو فرش طرح...

نام طرح : آثار داخلی کد 44 ابعاد : 71 * 52 تعداد گره : 367 تعداد رج : 507 تعداد رنگ : 96 قیمت نخ و نقشه : 510000 تومان..

5,100,000 ریال

نمایش 97 تا 108 از 117 (10 صفحه)