فرش زیرپایی

نخ و نقشه های تابلوفرش های زیر پایی


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : زیر پایی کد 6 ابعاد : 162 * 103 سانت تعداد گره : 720تعداد رج : 1080تعداد رنگ : 27قیمت نخ و نقشه با میزان ابریشم بالا : 2.050.000 تومان ..

20,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : کد 6 ابعاد : 103 * 162 سانت تعداد گره : 720 تعداد رج : 1080 تعداد رنگ : 27 قیمت نخ و نقشه : 1.495.000 تومان ..

14,950,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرش16 ابعاد : 83 * 83 سانت تعداد گره : 630 تعداد رج : 630 تعداد رنگ : 32 قیمت نخ و نقشه : 640.000 تومان.................................................................................چنانکه ..

6,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح یکی از زیباترین طرح هایی است که  حاصل دست ماهرترین استادان میباشدابعاد: 55*77 سانت تعداد گره : 550تعداد رج : 390تعداد رنگ : 96قیمت نخ ونقشه : 540.000 تومان ........................................................................

5 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح یکی از زیباتری و جذاب ترین طرح ها میباشد ابعاد :67*52 سانتتعداد گره : 360تعداد رج : 477تعداد رنگ :106قیمت نخ و نقشه : 440.000تومان .......................................................................چنانکه تابلوفرش بافته شده این..

4,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح با گلهای سرخ و زیبا از جذاب ترین طرح ها میباشدابعاد : 33*43 سانت تعداد گره : 230تعداد رج : 291قیمت نخ و نقشه: 340000 تومان................................................................چنانکه تابلوفرش بافته شده این طرح مورد درخواست شما..

3,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح با گلهای سرخ و زیبا از بهترین طرح ها میباشدابعاد : 33*43 سانت تعداد گره : 230تعداد رج : 291 قیمت نخ و نقشه : 340 هزار تومان.....................................................................چنانکه تابلوفرش بافته شده این طرح مورد ..

3,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح یکی از زیباترین و دلنوازترین طرح ها میباشدابعاد : 84*59 سانت  تعداد گره : 420تعداد رج : 600تعداد رنگ : 92قیمت نخ و نقشه : 610.000 تومان.............................................................چنانکه تابلوفرش بافته شده این طرح مورد د..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح از زیباترین و جذاب ترین طرح ها میباشدابعاد : 72*51 سانت  تعداد گره : 360تعداد رج : 510تعداد رنگ  : 113قیمت نخ  نقشه : 520.000 تومان................................................................چنانکه تابلوفرش بافته شده این ط..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح از زیباترین و بهترین طرح ها میباشد ابعاد : 66*44 سانتتعداد گره : 310تعداد رج : 465تعداد رنگ : 93قیمت نخ و نقشه : 440.000 تومان ....................................................................چنانکه تابلوفرش بافته شده این طرح مو..

4,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح از زیباترین و  بهترین طرح ها میباشدابعاد : 63*45 سانتتعداد گره : 320تعداد رج : 450تعداد رنگ :75قیمت نخ ونقشه : 430.000 تومان...............................................................چنانکه تابلوفرش بافته شده این طرح مورد درخواست شم..

4,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح از زیباترین و و جذاب ترین طرح ها میباشدابعاد : 56*42 سانت تعداد گره : 300تعداد رج : 400تعداد رنگ : 74قیمت نخ ونقشه : 420.000 تومان..............................................................چنانکه تابلوفرش بافته شده این طرح مورد درخوا..

4,200,000 ریال

نمایش 49 تا 60 از 314 (27 صفحه)