فرش زیرپایی

نخ و نقشه های تابلوفرش های زیر پایی


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرش16 ابعاد : 83 * 83 سانت تعداد گره : 630 تعداد رج : 630 تعداد رنگ : 32 قیمت نخ و نقشه : 2.000.000تومان................................................................................. ..

20,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح یکی از زیباترین طرح هایی است که  حاصل دست ماهرترین استادان میباشدابعاد: 55*77 سانت تعداد گره : 550تعداد رج : 390تعداد رنگ : 96قیمت نخ ونقشه : 980هزارتومان .........................................................................

9,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح یکی از زیباتری و جذاب ترین طرح ها میباشد ابعاد :67*52 سانتتعداد گره : 360تعداد رج : 477تعداد رنگ :106قیمت نخ و نقشه :860هزارتومان .........................................................................

8,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح با گلهای سرخ و زیبا از جذاب ترین طرح ها میباشدابعاد : 33*43 سانت تعداد گره : 230تعداد رج : 291قیمت نخ و نقشه: 610هزارتومان..................................................................

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح با گلهای سرخ و زیبا از بهترین طرح ها میباشدابعاد : 33*43 سانت تعداد گره : 230تعداد رج : 291 قیمت نخ و نقشه :610 هزار تومان.......................................................................

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح یکی از زیباترین و دلنوازترین طرح ها میباشدابعاد : 84*59 سانت  تعداد گره : 420تعداد رج : 600تعداد رنگ : 92قیمت نخ و نقشه : 1.000.000 تومان...............................................................

10,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح از زیباترین و جذاب ترین طرح ها میباشدابعاد : 72*51 سانت  تعداد گره : 360تعداد رج : 510تعداد رنگ  : 113قیمت نخ  نقشه : 890هزارتومان..................................................................

8,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح از زیباترین و بهترین طرح ها میباشد ابعاد : 66*44 سانتتعداد گره : 310تعداد رج : 465تعداد رنگ : 93قیمت نخ و نقشه :820هزارتومان ......................................................................

8,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح از زیباترین و  بهترین طرح ها میباشدابعاد : 63*45 سانتتعداد گره : 320تعداد رج : 450تعداد رنگ :75قیمت نخ ونقشه : 800هزارتومان.................................................................

8,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح از زیباترین و و جذاب ترین طرح ها میباشدابعاد : 56*42 سانت تعداد گره : 300تعداد رج : 400تعداد رنگ : 74قیمت نخ ونقشه : 740هزارتومان................................................................

7,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح از زیبا ترین و جذاب ترین طرح ها میباشد ابعاد : 59*45 سانت تعداد گره : 320تعداد رج : 420تعداد رنگ : 76 قیمت نخ و نقشه :770هزارتومان .....................................................................

7,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

این طرح یکی از زیباترین و جذاب ترین یرح ها میباشدابعاد : 56*84 سانتتعداد گره : 600تعداد رج : 400تعداد رنگ : 74قیمت نخ و نقشه : 980هزارتومان .........................................................................

9,800,000 ریال

نمایش 49 تا 60 از 312 (26 صفحه)