فرش زیرپایی

نخ و نقشه های تابلوفرش های زیر پایی


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از جذاب ترین و پر طرفدارترین طرح هایی است که توسط برترین اساتید طراحی شده استابعاد : 127 * 192 سانت تعداد گره : 903 تعداد رج : 1369 تعداد رنگ : 63قیمت نخ و نقشه : 3.850.000 تومان ..

38,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از زیباترین وبهترین طرح هایی است که توسط برترین و مجرب ترین اساتید طراحی شده است ابعاد : 125 * 182 تعداد گره : 891 تعداد رج : 1294 تعداد رنگ : 120 قیمت نخ و نقشه : 4.450.000 تومان ..

44,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

این فرش با رنگهای شاد و کمتر برای مبتدیان بهترین طرح میباشد ابعاد : 88 * 135 سانت تعداد گره : 958 تعداد رج : 625 تعداد رنگ : 13قیمت نخ و نقشه : 2.700.000 تومان ..

27,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

فرش 22 ابعاد : 172 * 105 سانت تعداد گره : 750 تعداد رج : 1228 تعداد رنگ : 37 قیمت نخ و نقشه : 3.400.000 تومان ..

34,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

این فرش با رنگهای ملایم  و با ظرافت خاصی طراحی شده است ابعاد : 100 * 150 سانت تعداد گره : 700 تعداد رج : 1050 تعداد رنگ : 40 قیمت نخ و نقشه : 3.000.000 تومان ..

30,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ ونقشه این تابلو فرش یکی از زیبا ترین و کمیاب ترین طرح ها میباشد ابعاد : 101 * 152 تعداد گره :720 تعداد رج : 1084 تعداد رنگ : 18قیمت نخ و نقشه : 3.050.000 تومان..

30,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ ونقشه این تابلو فرش یکی از جذاب ترین و پر طرفدارترین طرح هایی است که طراحی و ارائه شده استابعاد : 98 * 147 سانت تعداد گره : 699 تعداد رج : 1049 تعداد رنگ : 36 قیمت نخ و نقشه  : 3.000.000 تومان ..

30,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

این فرش  دارای رنگبندی زیبا و جذاب است که پر طرفدارترین طرح میباشد ابعاد : 129 * 179  سانت تعداد گره : 921 تعداد رج : 1273 تعداد رنگ : 37   قیمت نخ و نقشه با میزان ابریشم بالا :3.700.000 تومان ..

37,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از جذاب ترین و پرفروش ترین طرح ها میباشد ابعاد : 141 * 139 سانت تعداد گره : 1005تعداد رج : 991 تعداد رنگ : 40 قیمت نخ و نقشه : 3.400.000 تومان ..

34,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از جذاب ترین و پرفروش ترین طرح ها میباشد ابعاد : 141 * 139 سانت تعداد گره :1005 تعداد رج : 991 تعداد رنگ : 40قیمت نخ و نقشه : 3.380.000 تومان ..

33,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : کد 6 ابعاد : 103 * 162 سانت تعداد گره : 720 تعداد رج : 1080 تعداد رنگ : 27 قیمت نخ و نقشه : 3.200.000 تومان ..

32,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : زیر پایی کد 6 ابعاد : 162 * 103 سانت تعداد گره : 720تعداد رج : 1080تعداد رنگ : 27قیمت نخ و نقشه : 3.200.000 تومان ..

33,800,000 ریال

نمایش 37 تا 48 از 312 (26 صفحه)