فرش زیرپایی

نخ و نقشه های تابلوفرش های زیر پایی


نخ و نقشه  فرش طرح زیر ...

نخ و نقشه فرش طرح زیر ...

نخ و نقشه این  فرش یکی از جذاب ترین و پرفروش ترین طرح ها میباشد ابعاد : 146 * 143 سانت تعداد گره : 1038تعداد رج: 1015تعداد رنگ : 53 قیمت نخ ونقشه با میزان ابریشم بالا : 2.900.000 تومان قیمت نخ ونقشه بامیزان ابریشم متوسط 2.320.000 تومان..

23,200,000 ریال

نخ و نقشه  فرش طرح زیر ...

نخ و نقشه فرش طرح زیر ...

نخ و نقشه این فرش یکی از زیبا و پر طرفدارترین طرح ها یی است که توسط اساتید برجسته طراحی شده است ابعاد : 104 * 164 سانت تعداد گره : 740تعداد رج : 1170 تعداد رنگ : 50قیمت نخ و نقشه با میزان ابریشم متوسط:2.150.000 تومان ..

21,500,000 ریال

نخ و نقشه  فرش طرح زیر ...

نخ و نقشه فرش طرح زیر ...

نخ و نقشه این فرش یکی از زیباترین و بهترین طرح ها میباشد که توسط اساتید برجسته طراحی شده است ابعاد : 98 * 148 سانت تعداد گره : 700 تعداد رج : 1052 تعداد رنگ : 38 قیمت نخ و نقشه با میزان ابریشم متوسط : 2.000.000 تومان ..

20,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

تندیس عاشقانه ابعاد : 77 * 52 سانت تعداد گره : 547تعداد رج : 366 تعداد رنگ : 22قیمت نخ و نقشه : 780هزار تومان.......................................................... ..

7,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه اين تابلو فرش يكي از زيباترين  و شاد ترين رنگ هايي است كه بروي تابلو فرش  موجود كار شدهابعاد : 159 * 216 تعداد گره : 1129تعداد رج : 1536تعداد رنگ : 42قيمت نخ ونقشه : 6.800.000 تومان..

68,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ ونقشه این تابلو فرش یکی از زیباترین و پر طرفدارترین طرح است ابعاد : 112 * 177 سانتتعداد گره : 800تعداد رج : 1260 تعداد رنگ : 38 قمیمت نخ و نقشه : 3.500.000 تومان..

35,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش ظریف و دلنشین جزو یکی از بهترین طرح ها میباشدابعاد : 171 * 246 سانت تعداد گره : 1219 تعداد رج : 1754 تعداد رنگ : 41 قیمت نخ ونقشه  با میزان ابریشم متوسط : 5.100.000 تومان ..

51,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح یکی از کمیاب ترین و زیباترین طرح ها میباشد ابعاد : 101 * 152سانت تعداد گره : 720 تعداد رج : 1084 تعداد رنگ : 18 قیمت نخ و نقشه با میزان ابریشم بالا : 3.100.000 تومان ..

31,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از بهترین وزیباترین طرح هاییاست که توسط مجرب ترین استادها طراحی شده است ابعاد : 125 * 189 سانت تعداد گره : 888 تعداد رج : 1348تعداد رنگ : 52 قیمت نخ ونقشه با میزان ابریشم متوسط : 3.800.000 تومان ..

38,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ ونقشه این تابلو فرش یکی از بهترین طرح هایی است که توسط برترین اساتید طراحی شده است ابعاد : 127 * 174 سانت تعداد گره : 905 تعداد رج : 1263 تعداد رنگ : 37 قیمت نخ و نقشه با میزان ابریشم متوسط : 3.620.000 تومان ..

36,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از زیباترین و بهترین طرح هایی است که تو سط  مجرب ترین و برترین اساتیر طراحی شده است ابعاد : 125 * 182 تعداد گره : 891 تعداد رج : 1294 تعداد رنگ : 120 قیمت نخ و نقشه با میزان ابریشم متوسط : 3.700.000 تومان ..

37,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از پر طرفدارترین و پر فروش ترین طرح  میباشد ابعاد : 127 * 191 سانت تعداد گره : 904تعداد رج : 1359 تعداد رنگ :61 قیمت نخ و نقشه : 3.820.000 تومان ..

38,200,000 ریال

نمایش 13 تا 24 از 312 (26 صفحه)