فرش زیرپایی

نخ و نقشه های تابلوفرش های زیر پایی


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از زیبا ترین طرح ها میباشد که با تعداد رنگ های کمتر برای مبتدیان مناسب میباشدابعاد : 126 * 178 سانت تعداد گره : 896 تعداد رج : 1267  تعداد رنگ : 39قیمت نخ ونقشه با میزان ابریشم متوسط : 2.015.000 تومان..

20,150,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از زیباترین طرح ها است که با تعداد رنگهای کمتر برای مبتدیان مناسب میباشد ابعاد : 126 * 178 سانت تعداد گره : 896 تعداد رج : 1267 تعداد رنگ : 39 قیمت نخ و نقشه با میزان ابریشم متوسط :2.015.000 تومان ..

20,150,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از زیباترین طرح ها میباشد که باتعداد رنگ های کم تر برای مبتدیان مناسب میباشدابعاد :126 * 178 سانت تعداد گره : 896 تعداد رج : 1267 تعداد رنگ : 39 قیمت نخ و نقشه با میزان ابریشم بالا : 2.760.000 تومان ..

27,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از جذاب ترین و پر فروش ترین طرح ها است ابعاد : 139 * 193 سانت تعداد گره : 990 تعداد رج : 1372  تعداد رنگ : 26 قیمت نخ و نقشه با میزان ابریشم متوسط : 2.410.000 تومان ..

24,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این  تابلو  فرش یکی از جذاب ترین و پر فروش ترین طرح ها است ابعاد : 139 * 193 سانت تعداد گره :990 تعداد رج : 1372 تعداد رنگ : 26  قیمت نخ ونقشه با میزان ابریشم بالا :3.308.000 تومان ..

33,080,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این فرش باتعداد رنگ کمتر مناسب برای مبتدیان میباشد ابعاد : 44 * 70 سانت تعداد گره : 313 تعداد رج : 493 تعداد رنگ : 20 قیمت نخ ونقشه با میزان ابریشم بالا : 550.000 تومان ..

6 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از زیباترین و بهترین طرح های ما میباشد ابعاد : 91 * 139 سانت تعداد گره : 649 تعداد رج : 989 تعداد رنگ : 14 قیمت نخ و نقشه با میزان ابریشم بالا :1.560.000 تومان ..

15,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از بهترین و بهترین طرح ها میباشد  ابعاد : 91 * 139 سانت تعداد گره : 649 تعداد رج : 989 تعداد رنگ : 14قیمت نخ و نقشه با میزان ابریشم متوسط : 1.140.000 تومان ..

11,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

این فرش دارای رنگبندی زیبا و جذاب است که پر طرفدارترین طرح میباشد ابعاد : 129 * 179 سانت تعداد گره : 921 تعداد رج : 1273 تعداد رنگ : 37 قیمت نخ و نقشه با میزان ابریشم متوسط :2.075.000 تومان  ..

20,750,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از بهترین و پر فروش ترین طرح در بازار میباشد ابعاد : 112 * 179 سانت تعداد گره : 800 تعداد رج : 1275 تعداد رنگ : 48 قیمت نخ و نقشه با میزان ابریشم متوسط : 1.800.000 تومان ..

18,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از زیباترین و جذاب ترین طرح ها میباشد که توسط اساتید برجسته طراحی شده است ابعاد : 126 * 178 سانت تعداد گره : 897 تعداد رج : 1270 تعداد رنگ : 46 قیمت نخ و نقشه با میزان ابریشم بالا :2.765.000 تومان ..

27,650,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از زیباترین و جذاب ترین طرح ها میباشد که  توسط اساتید برجسته طراحی شده است ابعاد : 1269 * 178سانت تعداد گره : 897 تعداد رج : 1270تعداد رنگ : 46 قیمت نخ و نقشه با میزان ابریشم متوسط : 2.010.000 تومان ..

20,100,000 ریال

نمایش 25 تا 36 از 313 (27 صفحه)