فرش زیرپایی

نخ و نقشه های تابلوفرش های زیر پایی


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

این تابلو فرش گویای روحیه ی شاد  طراحان هنرمند ایرانی میباشد ابعاد : 65*45 سانت تعداد گره : 320تعداد رج : 460تعداد رنگ : 74قیمت نخ و نقشه : 440.000 تومان.................................................................چنانکه تابلوفرش ب..

4,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

این تابلو فرش گویای روحیه ی شاد  طراحان هنرمند ایرانی میباشد ابعاد : 65*45 سانت تعداد گره : 320تعداد رج : 460تعداد رنگ : 74قیمت نخ و نقشه : 440.000 تومان.................................................................چنانکه تابلوفرش ب..

4,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

ازساده ترین ودر عین حال از زیباترین تابلو فرش های ایرانی میباشدابعاد : 40*28 سانت تعداد گره : 200تعداد رج : 280تعداد رنگ : 55قیمت نخ ونقشه : 240.000 تومان..............................................................چنانکه تابلوفرش بافته شده این..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه  ی این تابلو فرش از زیباترین طرح ها میباشد که توجه هنرجویان  را جلب خود میکندابعاد : 59*45 سانتتعداد گره : 320تعداد رج : 420 تعداد رنگ : 76قیمت نخ و نقشه : 420.000 تومان ....................................................

4,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

این طرح با جذابیت خود معرف ذوق زیبای هنرمندان ایرانی استابعاد : 70*50 رسانت تعداد گره :355تعداد رج : 500تعداد رنگ : 99 قیمت نخ و نقشه : 520.000 تومان..............................................................چنانکه تابلوفرش بافته شده این..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

یکی از تابلوفرش هایی که به سختی میتوان از انتخاب آن گذشت این تابلو فرش زیبا میباشدابعاد : 72*51 سانت تعداد گره : 358تعداد رج : 512تعداد رنگ : 91قیمت نخ ونقشه : 520.000 تومان...................................................................چنانک..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

یکی از زیباترین تابلو فرش های منتخب و دوست داشتنی  این تابلو فرش میباشدابعاد : 49*68 سانت تعداد گره : 480تعداد رج : 343تعداد رنگ : 78قیمت نخ و نقشه : 520.000 تومان.......................................................................چنانکه..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه ی این تابلو فرش جلوه گرذوق بی نظیر استادان هنرمند ایرانی استابعاد : 51*73 سانت تعداد گره : 520تعداد رج : 360تعداد رنگ : 82قیمت نخ ونقشه : 530.000 تومان............................................................... چنانکه تابلوفرش..

5,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه ی این تابلو فرش یکی از زیباترین و دلنوازترین طرح ها میباشدابعاد :42*59 سانت  تعداد گره  : 420تعداد رج : 300تعداد رنگ : 86قیمت نخ و نقشه : 420.000 تومان ....................................................چنانکه تابلوفرش ..

4,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

جذاب ترین تابلو فرشی که معرف دستان هنرمند استادان ایرانی استابعاد : 38*28 سانت تعداد گره : 200تعداد رج : 271تعداد رنگ :90قیمت نخ و نقشه: 240000 ..............................................چنانکه تابلوفرش بافته شده این طرح مورد درخواست شما باشد..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

در این تابلو فرش هنرمندان ایرانی هنر خود را به طرز زیبایی به نمابش گذاشته اندابعاد : 49*49 سانت تعداد گره : 350تعداد رج : 350تعداد رنگ : 70قیمت نخ و نقشه : 520.000 تومان.............................................................چنانکه تابلوفرش..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

این طرح از زیباترین و جذاب ترین تابلوفرش های ایرانی میباشدابعاد : 55*44 سانتتعداد گره : 310تعداد رج : 390تعداد رنگ : 74قیمت نخ ونقشه : 420.000 تومان........................................................چنانکه تابلوفرش بافته شده این طرح مورد درخواست..

4,200,000 ریال

نمایش 73 تا 84 از 314 (27 صفحه)