فرش زیرپایی

نخ و نقشه های تابلوفرش های زیر پایی


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

این تابلو فرش با زیبایی خود  معرف ذوق هنرمندان ماهر ایرانی استابعاد : 63*49 سانت تعداد گره  :350تعداد رج : 444تعداد رنگ : 86قیمت نخ و نقشه : 490.000 تومان.........................................................چنانکه تابلوفرش بافته شد..

4,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه ی این تابلو فرش یکی از زیباترین و پرفروش ترین طرح ها میبیاشدابعاد : 62*84 سانت تعداد گره : 600تعداد رج : 440تعداد رنگ : 79قیمت نخ و نقشه :630.000 تومان.............................................................چنانکه تابلوفرش بافته ش..

6,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش  نمایانگر ذوق زیبای استادان ماهر ایرانی استابعاد : 41*63 سانت تعداد گره : 450تعداد رج : 286تعداد رنگ : 118قیمت نخ و نقشه : 420.000 تومان...........................................................چنانکه تابلوفرش بافته..

4,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

استادان ماهر ایرانی در بافت این تابلو فرش ظرافت خاصی از خود نشان داده اندابعاد : 73*55 سانت   تعداد گره : 390تعداد رج : 520تعداد رنگ : 60قیمت نخ و نقشه تابلو فرش : 520.000 تومان.................................................................

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

 نخ و نقشه ی این تابلو فرش در عین ساده بودن زیبایی خاصی داردابعاد : 49*36 سانت تعداد گره : 251تعداد رج : 350تعداد رنگ : 39قیمت نخ و نقشه : 410.000 تومان.........................................................چنانکه تابلوفرش بافته شده این ط..

4,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه ی این تابلو فرش از قابل توجه ترین و جذاب ترین طرح ها میباشدابعاد : 49*70 سانت تعداد گره : 350تعداد رج : 500تعداد رنگ : 94قیمت نخ ونفقشه تابلو فرش : 520.000 تومان.........................................................................چ..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح یکی از بهترین و زیباترین طرح ها میاشدابعاد:23*28سانتتعداد گره :200تعداد رج :164تعدا رنگ :98 قیمت نخ و نقشه :225000تومان..

2,250,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

  این طرح یکی از زیباترین و بهترین طرح ها میباشدابعاد:61*77سانتتعداد گره:56تعداد رج:425تعداد رنگ:116قیمت نخ ونقشه:520000تومان..

520,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

 .این طرح یکی از زیباترین و پرفروش ترین طرح ها میباشدابعاد:68*100سانتتعداد گره:700تعداد رج:485تعداد رنگ:118قیمت نخ و نقشه:6500000تومان..

6,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

این طرح یکی اززیباترین و بهترین طرح ها میباشدابعاد :67*50 سانتتعداد گره :348تعدا رج :479تعداد رنگ :48قیمت نخ و نقشه:440000تومان......................................................چنانکه تابلوفرش بافته شده این طرح مورد درخواست شما باشد با این هزینه ..

4,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.در این طرح از زیباترین و شاد ترین رنگ ها استفاده شده استابعاد:57*47 سانت تعداد گره : 320تعداد رج : 400تعداد رنگ : 97قیمت نخ و نقشه: 440.000 تومان...........................................................چنانکه تابلوفرش بافته شده این طرح مورد د..

4,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح یکی از زیباترین و جذاب ترین طرح ها میباشدابعاد :54*70سانتتعداد گره :385تعداد رج :500تعداد رنگ : 57قیمت نخ ونقشه : 450.000 تومان............................................................چنانکه تابلوفرش بافته شده این طرح مورد درخواست شما باش..

4,500,000 ریال

نمایش 85 تا 96 از 314 (27 صفحه)