فرش زیرپایی

نخ و نقشه های تابلوفرش های زیر پایی


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش  نمایانگر ذوق زیبای استادان ماهر ایرانی استابعاد : 41*63 سانت تعداد گره : 450تعداد رج : 286تعداد رنگ : 118قیمت نخ و نقشه :780هزارتومان.............................................................

7,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

استادان ماهر ایرانی در بافت این تابلو فرش ظرافت خاصی از خود نشان داده اندابعاد : 73*55 سانت   تعداد گره : 390تعداد رج : 520تعداد رنگ : 60قیمت نخ و نقشه : 930هزارتومان............................................................................

9,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

 نخ و نقشه ی این تابلو فرش در عین ساده بودن زیبایی خاصی داردابعاد : 49*36 سانت تعداد گره : 251تعداد رج : 350تعداد رنگ : 39قیمت نخ و نقشه : 670هزارتومان...........................................................

6,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه ی این تابلو فرش از قابل توجه ترین و جذاب ترین طرح ها میباشدابعاد : 49*70 سانت تعداد گره : 350تعداد رج : 500تعداد رنگ : 94قیمت نخ ونفقشه تابلو فرش :860هزارتومان...........................................................................

8,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح یکی از بهترین و زیباترین طرح ها میاشدابعاد:23*28سانتتعداد گره :200تعداد رج :164تعدا رنگ :98 قیمت نخ و نقشه :470هزارتومان..

4,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

  این طرح یکی از زیباترین و بهترین طرح ها میباشدابعاد:61*77سانتتعداد گره:56تعداد رج:425تعداد رنگ:116قیمت نخ ونقشه:980هزارتومان..

9,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

 .این طرح یکی از زیباترین و پرفروش ترین طرح ها میباشدابعاد:68*100سانتتعداد گره:700تعداد رج:485تعداد رنگ:118قیمت نخ و نقشه:1.200.000تومان..

12,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

این طرح یکی اززیباترین و بهترین طرح ها میباشدابعاد :67*50 سانتتعداد گره :348تعدا رج :479تعداد رنگ :48قیمت نخ و نقشه:860هزارتومان........................................................

8,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.در این طرح از زیباترین و شاد ترین رنگ ها استفاده شده استابعاد:57*47 سانت تعداد گره : 320تعداد رج : 400تعداد رنگ : 97قیمت نخ و نقشه: 780هزارتومان.............................................................

7,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح یکی از زیباترین و جذاب ترین طرح ها میباشدابعاد :54*70سانتتعداد گره :385تعداد رج :500تعداد رنگ : 57قیمت نخ ونقشه : 900هزارتومان..............................................................

9,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

این طرح یکی از بهترین و زیباترین طرح ها میباشدابعاد : 60*50 سانت تعداد گره : 350تعداد رج : 444تعداد رنگ : 156قیمت نخ و نقشه : 820هزارتومان..................................................................

8,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح از زیباترین و بهترین طرح ها میباشدابعاد : 70*49 سانتتعداد گره : 350تعداد  رج : 500تعداد رنگ : 98قیمت نخ و نقشه :860هزارتومان..................................................................

8,600,000 ریال

نمایش 85 تا 96 از 312 (26 صفحه)