فرش زیرپایی

نخ و نقشه های تابلوفرش های زیر پایی


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.نخ و نقشه ی این طرح از بهترین و  و زیباترین طرح ها میباشدابعاد : 56*84 سانتتعداد گره : 600تعداد رج : 400تعداد رنگ : 74قیمت نخ و نقشه :980هزارتومان.................................................................

9,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

. این طرح باگلهای زیبا و رنگارنگی که در آن به کار رفته دشتی زیبا و سرسبز را در ذهن آدمی متصور میشودابعاد : 50 *70 سانتتعداد گره : 500تعداد رج :355تعداد رنگ : 78قیمت نخ و نقشه :860هزارتومان................................................................

8,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این  طرح ازجذاب ترین طرح هایی است که به آدمی آرامش می دهد ابعاد : 49*41 سانت تعداد گره : 350تعداد رج : 290 تعداد رنگ : 71قیمت نخ و نقشه:720هزارتومان...................................................................

7,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

این طرح گویای خلاقیت استادان ماهر ایرانی استابعاد : 58*80 سانت  تعداد گره : 570تعداد رج : 410تعداد رنگ : 78قیمت نخ و نقشه :980هزارتومان........................................................................

9,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.نخ و نقشه ی این تابلویکی از زیباترین و دلنوازترین طرح ها میباشد ابعاد : 45*59 سانت تعداد گره : 420تعداد رج : 320تعداد رنگ : 112قیمت نخ و نقشه : 780هزارتومان ........................................................................

7,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

  .این طرح با زیبایی خاصی که دارد حتی توجه آنهایی را که حس هنرمندانه ندارند به خود جلب میکندابعاد : 63*45 سانت تعداد  گره : 320تعداد رج : 447تعدا رنگ : 80قیمت نخ و نقشه : 800هزارتومان......................................................

8,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

هنرمندان ایرانی در این تابلو فرش مهارت  قابل توجهی از خود نشان داده اندابعاد : 34*56 سانت تعداد گره : 240تعداد رج : 400تعداد رنگ : 96قیمت نخ و نقشه : 700هزارتومان................................................................

7,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح یکی از بهترین تابلو فرش های ایرانی میباشد هنر  استادان ماهر ایرانی در آن جلوه گر استابعاد : 56*77 سانت  تعداد گره : 400تعداد رج : 550 تعداد رنگ : 103 قیمت نخ  نقشه : 980هزارتومان .............................

9,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه ی این تابلو فرش خود گویای جذابیت این طرح میباشدابعاد : 70*52 سانت تعداد گره : 370تعداد رج : 500 تعداد رنگ : 129 قیمت نخ و نقشه : 880هزارتومان ...............................................................

8,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

این تابلو فرش از بهترین و جذاب ترین تابلو فرش های ایرانی میباشدابعاد : 73*52 سانتتعداد گره : 370تعداد رج : 515تعداد رنگ : 117قیمت نخ و نقشه : 900هزارتومان ...............................................................

9,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

این تابلو فرش گویای روحیه ی شاد  طراحان هنرمند ایرانی میباشد ابعاد : 65*45 سانت تعداد گره : 320تعداد رج : 460تعداد رنگ : 74قیمت نخ و نقشه : 820هزارتومان...................................................................

8,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

این تابلو فرش گویای روحیه ی شاد  طراحان هنرمند ایرانی میباشد ابعاد : 65*45 سانت تعداد گره : 320تعداد رج : 460تعداد رنگ : 74قیمت نخ و نقشه : 820هزارتومان...................................................................

8,200,000 ریال

نمایش 61 تا 72 از 312 (26 صفحه)