فرش زیرپایی

نخ و نقشه های تابلوفرش های زیر پایی


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

این طرح یکی از بهترین و زیباترین طرح ها میباشدابعاد : 60*50 سانت تعداد گره : 350تعداد رج : 444تعداد رنگ : 156قیمت نخ و نقشه : 415.000تومان................................................................چنانکه تابلوفرش بافته شده این طرح مورد درخواست ش..

4,150,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح از زیباترین و بهترین طرح ها میباشدابعاد : 70*49 سانتتعداد گره : 350تعداد  رج : 500تعداد رنگ : 98قیمت نخ و نقشه : 520.000 تومان................................................................چنانکه تابلوفرش بافته شده این طرح مورد درخواست..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح یکی از زیباترین و پرفروش ترین طرح ها میباشدابعاد:72*100سانتتعداد گره:700تعداد رج:512تعداد رنگ:143قیمت نخ و نقشه:590000تومان..

5,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح یکی از زیباترین و پرفروش ترین طرح ها میباشدابعاد:47*56سانتتعداد گره:400تعداد رج:328تعداد رنگ:73قیمت نخ و نقشه:380000تومان..

3,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح یکی ازبهترین و پرفروش ترین طرح ها میباشدابعاد:57*40سانتتعداد گره :400تعداد رج :280تعداد رنگ :70قیمت و نخ ونقشه :380000تومان..

3,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح یکی از زیباترین و برازنده ترین تابلو فرش های ایرانی میباشدابعاد : 52*70 سانتتعداد گره : 499تعداد رج : 368تعداد رنگ : 110قیمت نخ و نقشه : 520.000 تومان ...........................................................چنانکه تابلوفرش بافته شده ..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح یکی از بهترین و زیباترین طرح ها میباشد ابعاد :53*70سانتتعداد گره :499تعداد رج :368تعداد رنگ :110قیمت نخ و نقشه :440000تومان..

4,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه ی این تابلو فرش باگلهای زیبا و باطراوت جلوه گری خاصی میکندابعاد : 49*63 سانت تعداد گره :450تعداد رج : 350تعداد رنگ : 69قیمت نخ و نقشه تابلو فرش : 430.000 تومان........................................................................چنان..

4,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

با نگاه به این تابلو فرش  حس  خنکی و طراوت به آدمی دست می دهدابعاد :65*47 سانت تعداد گره : 335تعداد رج : 459تعداد رنگ : 94قیمت نخ و نقشه : 480.000 تومان...............................................................چنانکه تابلوفرش بافت..

4,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه اين تابلو فرش يكي از بروز ترين و زيباترين طرح ها استابعاد : 171 * 246 تعداد گره :1219تعداد رج : 1754تعداد رنگ :42قيمت نخ ونقشه با ميزان ابريشم متوسط: 3.785.000 ريال  ..

37,850,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از زیبا ترین طرح هاست که توسط اساتید برجسته طراحی و رنگرزی شده استابعاد : 149 * 229 سانت تعداد گره : 1060تعداد رج : 1634تعداد رنگ : 43 قیمت نخ و نقشه بامیزان ابریشم متوسط : 3.070.000 تومان ..

30,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه اين تابلو فرش در حال حاضر يكي از جذاب و زيباترين طرح هايي است كه تحت نظر استا پيل تن مدرس و استاد برجسته طراحي و اراِئه شده استابعاد : 112 * 174سانتتعداد گره : 799 تعداد رج : 1239 تعداد رنگ : 40 قيمت نخ ونقشه با ميزان ابريشم بالا:2.403.000 ..

24,030,000 ریال

نمایش 97 تا 108 از 314 (27 صفحه)