حيوانات

نخ و نقشه تابلوفرش های حیوانات


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد 23یکی از محشر ترین طرح ها می باشد که توسط بهترین طراحان طراحی شده است سايز : 50 * 70 سانت تعداد گره  : 500 تعداد رج  : 357 تعداد رنگ : 101 قيمت نخ و نقشه :490.000 هزار تومان  ..

4,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد24 یکی از قشنگ ترین طرح ها بارنگ فوق العاده زیبا توسط ماهر ترین استادان طراحی شده است ابعاد : 69 * 85 تعداد گره : 604 تعداد رج : 487 65: تعداد رنگقيمت : 600.000 هزار تومان........................

6,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد 25یکی از بهترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده است سايز : 53 * 70 سانت تعداد گره  : 500 تعداد رج د : 373 تعداد رنگ : 74 قيمت نخ و نقشه :490.000 هزار تومان   ........

4,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد 28 یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده است ابعاد : 35 * 54 تعداد گره : 250 تعداد رج : 380 تعداد رنگ : 78 قیمت نخ و نقشه : 385.000 تومان...................................................

3,850,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 3یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد:84*56  سانتتعداد گره:600تعداد رج:396تعداد رنگ:102قیمت نخ ونقشه:520  تومان..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : حیوانات کد 34 ابعاد: 84 * 59 تعداد گره: 420تعداد رج: 600 تعداد رنگ:97قیمت نخ و نقشه:590.000 تومان..

5,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد36 یکی ازبی نظیرترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده است سايز :81 * 63 سانت تعداد گره : 445 تعداد رج  : 578 تعداد رنگ :90 قيمت نخ و نقشه : 590.000 هزار تومان   ..........

5,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد 37 یکی از زیباترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده است ابعاد : 82 * 59 سانت تعداد گره  : 420 تعداد رج : 580 تعداد رنگ : 69 قیمت نخ و نقشه : 590.000هزار تومان......................

5,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد 38 یکی از پر فروش ترین طرح ها می باشد که توسط بهترین استادان طراحی شده است ابعاد : 67*49 سانت تعداد گره : 350 تعداد رج : 476 54 : تعداد رنگ قيمت نخ و نقشه : 480.000 هزار تومان..................

4,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوانات کد 4 یکی از بهترین طرح ها می باشد که تو سط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد:98*71  سانتتعداد گره:700تعداد رج:501تعداد رنگ:93قیمت نخ و نقشه:720.000 تومان ..

7,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 5یکی از فوق العاده ترین طرح ها می باشد که تو سط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد:84*56  سانت تعداد گره:600تعداد رج:400تعداد رنگ:84قیمت نخ ونقشه:590.000 تومان ..

5,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ ونقشه این طرح حیوان کد51 یکی از زیباترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:45*35  سانتتعداد گره:250 تعداد رج:320تعداد رنگ:59قیمت نخ ونقشه:280  تومان ..

2,800,000 ریال

نمایش 73 تا 84 از 230 (20 صفحه)