حيوانات

نخ و نقشه تابلوفرش های حیوانات


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد 22یکی از فوق العاده ترین طرح ها می باشدکه توسط بهترین استادان طراحی شده است ابعاد : 49 * 77 سانت تعداد گره : 544 تعداد رج : 350 69 : تعداد رنگ قيمت نخ و نقشه : 750 هزار تومان.........................

7,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد 23یکی از محشر ترین طرح ها می باشد که توسط بهترین طراحان طراحی شده است سايز : 50 * 70 سانت تعداد گره  : 500 تعداد رج  : 357 تعداد رنگ : 101 قيمت نخ و نقشه :720 هزار تومان   ...

7,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد24 یکی از قشنگ ترین طرح ها بارنگ فوق العاده زیبا توسط ماهر ترین استادان طراحی شده است ابعاد : 69 * 85 تعداد گره : 604 تعداد رج : 487 65: تعداد رنگقيمت : 870 هزار تومان............................

8,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد 25یکی از بهترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده است سايز : 53 * 70 سانت تعداد گره  : 500 تعداد رج د : 373 تعداد رنگ : 74 قيمت نخ و نقشه : 720 هزار تومان   ...........

7,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد 28 یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده است ابعاد : 35 * 54 تعداد گره : 250 تعداد رج : 380 تعداد رنگ : 78 قیمت نخ و نقشه : 490.000 تومان...................................................

4,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 3یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد:84*56  سانتتعداد گره:600تعداد رج:396تعداد رنگ:102قیمت نخ ونقشه: 840 هزار تومان..

8,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : حیوانات کد 34 ابعاد: 84 * 59 تعداد گره: 420تعداد رج: 600 تعداد رنگ:97قیمت نخ و نقشه: 840 هزار تومان..

8,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد36 یکی ازبی نظیرترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده است سايز :81 * 63 سانت تعداد گره : 445 تعداد رج  : 578 تعداد رنگ :90 قيمت نخ و نقشه : 870 هزار تومان   ..............

8,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد 37 یکی از زیباترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده است ابعاد : 82 * 59 سانت تعداد گره  : 420 تعداد رج : 580 تعداد رنگ : 69 قیمت نخ و نقشه : 840 هزار تومان.........................

8,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد 38 یکی از پر فروش ترین طرح ها می باشد که توسط بهترین استادان طراحی شده است ابعاد : 67*49 سانت تعداد گره : 350 تعداد رج : 476 54 : تعداد رنگ قيمت نخ و نقشه : 720 هزار تومان......................

7,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوانات کد 4 یکی از بهترین طرح ها می باشد که تو سط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد:98*71  سانتتعداد گره:700تعداد رج:501تعداد رنگ:93قیمت نخ و نقشه: 1.020.000 تومان ..

10,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 5یکی از فوق العاده ترین طرح ها می باشد که تو سط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد:84*56  سانت تعداد گره:600تعداد رج:400تعداد رنگ:84قیمت نخ ونقشه: 840 تومان ..

8,400,000 ریال

نمایش 73 تا 84 از 230 (20 صفحه)