حيوانات

نخ و نقشه تابلوفرش های حیوانات


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد 2یکی از بی نظیرترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده است ابعاد : 84*55 تعداد گره : 600 تعداد رج : 387 تعداد رنگ : 156 قيمت نخ و نقشه :  980هزارتومان......................

9,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد 21 یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین استادان طراحی شده است  ابعاد : 79 * 98 * سانت تعداد گره  : 700 تعداد رج : 558 تعداد رنگ : 50 قیمت نخ و نقشه : 1.300.000  تومان....

13,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد 22یکی از فوق العاده ترین طرح ها می باشدکه توسط بهترین استادان طراحی شده است ابعاد : 49 * 77 سانت تعداد گره : 544 تعداد رج : 350 69 : تعداد رنگ قيمت نخ و نقشه :920 هزار تومان..........................

9,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد 23یکی از محشر ترین طرح ها می باشد که توسط بهترین طراحان طراحی شده است سايز : 50 * 70 سانت تعداد گره  : 500 تعداد رج  : 357 تعداد رنگ : 101 قيمت نخ و نقشه :860 هزار تومان   ...

8,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد24 یکی از قشنگ ترین طرح ها بارنگ فوق العاده زیبا توسط ماهر ترین استادان طراحی شده است ابعاد : 69 * 85 تعداد گره : 604 تعداد رج : 487 65: تعداد رنگقيمت :1.120.000  تومان......................

11,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد 25یکی از بهترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده است سايز : 53 * 70 سانت تعداد گره  : 500 تعداد رج د : 373 تعداد رنگ : 74 قيمت نخ و نقشه : 880 هزار تومان   ...........

8,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد 28 یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده است ابعاد : 35 * 54 تعداد گره : 250 تعداد رج : 380 تعداد رنگ : 78 قیمت نخ و نقشه : 700 تومان.......................................................

7,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 3یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد:84*56  سانتتعداد گره:600تعداد رج:396تعداد رنگ:102قیمت نخ ونقشه: 980 هزار تومان..

9,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : حیوانات کد 34 ابعاد: 84 * 59 تعداد گره: 420تعداد رج: 600 تعداد رنگ:97قیمت نخ و نقشه: 1.000.000 تومان..

10,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد36 یکی ازبی نظیرترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده است سايز :81 * 63 سانت تعداد گره : 445 تعداد رج  : 578 تعداد رنگ :90 قيمت نخ و نقشه : 1.000.000 تومان   .............

10,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد 37 یکی از زیباترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده است ابعاد : 82 * 59 سانت تعداد گره  : 420 تعداد رج : 580 تعداد رنگ : 69 قیمت نخ و نقشه : 980 هزار تومان.........................

9,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد 38 یکی از پر فروش ترین طرح ها می باشد که توسط بهترین استادان طراحی شده است ابعاد : 67*49 سانت تعداد گره : 350 تعداد رج : 476 54 : تعداد رنگ قيمت نخ و نقشه : 860 هزار تومان......................

8,600,000 ریال

نمایش 73 تا 84 از 232 (20 صفحه)