حيوانات

نخ و نقشه تابلوفرش های حیوانات


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 131 یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:60*40تعداد گره:285تعداد رج:428تعداد رنگ:32قیمت نخ و نقشه:350تومان ..

3,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 132یکی از بهترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده استابعاد:43*37تعداد گره:259تعداد رج:306تعداد رنگ:23قیمت نخ و نقشه:250  تومان ..

2,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 133 یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:47*45تعداد گره:320تعداد رج:330تعداد رنگ:68قیمت نخ و نقشه:320  تومان ..

3,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد134 یکی از بهترین طرح هابرای مبتدیان می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:56*39تعداد گره:277تعداد رج:400تعداد رنگ:36قیمت نخ و نقشه:340  تومان ..

3,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 135 یکی از زیباترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده استابعاد:53*41تعداد گره:290تعداد رج:378تعداد رنگ:81قیمت نخ و نقشه:310  تومان..

3,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 137یکی از بهترین طرح ها می باشد که توسط بهترین استادان طراحی شده استابعاد:84*63تعداد گره:600تعداد رج:450تعداد رنگ:123قیمت نخ و نقشه:620  تومان ..

6,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 138 یکی از فوق العاده ترین طرح ها می باشد که توسط بهترین طراحان طراحی شده استابعاد:84*63تعداد گره:600تعداد رج:443تعداد رنگ:98قیمت نخ و نقشه:620  تومان..

6,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 139 یکی از زیباترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:84*63تعداد گره:600تعداد رج:450تعداد رنگ:78قیمت نخ و نقشه:620  تومان ..

6,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 140 یکی از بهترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*49تعداد گره:500تعداد رج:350تعداد رنگ:86قیمت نخ و نقشه:520  تومان ..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 141 یکی از زیباترین طرح ها می باشد که توسط بهترین استادان طراحی شده استابعاد:84*63تعداد گره:600تعداد رج:450تعداد رنگ:72قیمت نخ و نقشه:620  تومان ..

6,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 142یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:39*28تعداد گره:274تعداد رج:200تعداد رنگ:99قیمت نخ و نقشه:240  تومان ..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 143 یکی از بهترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:42*30تعداد گره:300تعداد رج:210:65 تعداد رنگقیمت نخ و نقشه:240 تومان ..

2,400,000 ریال

نمایش 37 تا 48 از 230 (20 صفحه)