حيوانات

نخ و نقشه تابلوفرش های حیوانات


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 109 یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد:98**74 تعداد گره:700تعداد رج:525تعداد رنگ:43قیمت نخ و نقشه:1.050.000   تومان ..

10,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد11 یکی از عالی ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*47  سانتتعداد گره:500تعداد رج:333تعداد رنگ:44قیمت نخ ونقشه:720هزارتومان..

7,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 110 یکی از فوق العاده ترین طرح ها می باشد که تو سط بهترین استادان طراحی شده استابعاد:98*74تعداد گره:700:525 تعداد رجتعداد رنگ:49قیمت نخ و نقشه:1.050.000 تومان ..

10,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 111یکی از زیباترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده استابعاد:77*41تعداد گره:543تعداد رج:286تعداد رنگ:28قیمت نخ و نقشه:720هزار تومان..

7,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 112 یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده استابعاد:72*52تعداد گره:513تعداد رج:370 تعداد رنگ:70قیمت نخ و نقشه:760هزار تومان ..

7,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 136 که یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که تو سط بهترین استادان طراحی شده استابعاد:56*84تعداد گره:600تعداد رج:400تعداد رنگ:82قیمت نخ و نقشه:840هزارتومان ..

8,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 14 یکی از محشر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*53  سانتتعداد گره:500تعداد رج:375تعداد رنگ:50قیمت نخ ونقشه:750هزارتومان..

7,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 160یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:77*52تعداد گره:370تعداد رج:550تعداد رنگ:62قیمت نخ و نقشه:780هزار تومان..

7,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوان کد165یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:80*56 تعداد گره:400تعداد رج:570تعداد رنگ:101قیمت نخ و نقشه:840هزار تومان ..

8,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 166یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:82*51تعداد گره:580تعداد رج:360تعداد رنگ:49قیمت نخ و نقشه:800هزار تومان ..

8,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح فوق العاده زیبا حیوان کد 167 که توسط بهترین استادان طراحی شده استابعاد:70*49تعداد گره:500تعداد رج:350تعداد رنگ:58قیمت نخ و نقشه:720هزار تومان..

7,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 168 یکی از بی نظیرترین طرح ها می باشد که توسط بهترین استادان طراحی شده استابعاد:98*74تعداد گره:700تعداد رج:525تعداد رنگ:95قیمت نخ و نقشه:1.050.000هزار تومان ..

10,500,000 ریال

نمایش 121 تا 132 از 230 (20 صفحه)