حيوانات

نخ و نقشه تابلوفرش های حیوانات


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 65 یکی از محشر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده استابعاد:67*47تعداد گره:477تعداد رج:330تعداد رنگ:60قیمت نخ و نقشه:370 تومان ..

3,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 66 یکی از عالی ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*52تعداد گره:500تعداد رج:366تعداد رنگ:33قیمت نخ ونقشه:520  تومان ..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 67 یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده استابعاد:80*52تعداد گره:570تعداد رج:369تعداد رنگ:94قیمت نخ و نقشه:590 تومان ..

5,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 68 یکی از پرفروش ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*49تعداد گره:500تعداد رج:345تعداد رنگ:89قیمت نخ ونقشه:520  تومان..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 69 یکی از زیباترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده استابعاد:80*59تعداد گره:570تعداد رج:420تعداد رنگ:110قیمت نخ و نقشه590.000  تومان ..

5,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 70 یکی از محشر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:43*32تعداد گره:304تعداد رج:225تعداد رنگ:82قیمت نخ و نقشه:240 تومان ..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوانات کد 71 یکی از زیباترین طرح هامی باشد که توسط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد96*58  تعداد گره:680تعداد رج:414 تعداد رنگ:67قیمت نخ ونقشه:680  تومان ..

6,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 72 یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد:78*51تعداد گره:556تعداد رج:360تعداد رنگ:53قیمت نخ و نقشه:530  تومان..

5,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد 73 یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده است اندازه : 28*38 سانت   تعداد گره  : 270 تعداد رج : 200 85 : تعداد رنگ نقشه و نخ : 240.000 تومان.......

2,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 74 یکی از زیبا ترین طرح ها می باشد که توسط بهترین استادان طراحی شده استابعاد:98*67تعداد گره:700تعداد رج:474 تعداد رنگ:100قیمت نخ و نقشه:690 تومان ..

6,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 76 یکی از پر فروش ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:28*38تعداد گره:200تعداد رج:265تعداد رنگ:73قیمت نخ ونقشه:240  تومان ..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 77 یکی از زیباترین طرح ها می باشدابعاد:73*47تعداد گره:333تعداد رج:515تعداد رنگ:27قیمت نخ و نقشه:520  تومان..

5,200,000 ریال

نمایش 97 تا 108 از 230 (20 صفحه)