حيوانات

نخ و نقشه تابلوفرش های حیوانات


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 156 یکی از فوق العاده ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*98تعداد گره:500تعداد رج:700تعداد رنگ:56قیمت نخ و نقشه:710 تومان ..

7,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 157 یکی از بهترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:71*48تعداد گره:340تعداد رج:505تعداد رنگ:41قیمت نخ و نقشه:520 تومان..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 158 یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*49تعداد گره:350 تعداد رج:500تعداد رنگ:88قیمت نخ و نقشه:520  تومان ..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 159 یکی از محشر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده استابعاد:84*56تعداد گره:400تعداد رج:600تعداد رنگ:43قیمت نخ و نقشه:610  تومان ..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد16 یکی از طرح های فوق العاده می باشد که توسط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد : 84 * 58 سانت تعداد گره : 600تعداد رج : 412تعداد رنگ : 94 قیمت نخ و نقشه : 520.000 تومان...............................................

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد 161 یکی فوق العاده ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد :49 * 73 سانت تعداد گره : 350تعداد رج : 520تعداد رنگ : 61 قیمت نخ و نقشه : 520.000 تومان..............................................

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد 162 یکی از قشنگ ترین طرح هامی باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده استابعاد : 42 * 63 سانتتعداد گره : 300تعداد رج : 450 تعداد رنگ : 61 قیمت نخ و نقشه : 350.000 تومان.................................................

3,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد163  یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد بارنگ بندی بسیار زیبا توسط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد : 42 * 63  سانتتعداد گره : 300تعداد رج : 446تعداد رنگ : 61قیمت نخ و نقشه : 350.000 تومان................

3,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد18 یکی از زیباترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده است ابعاد :51 * 78  سانت تعداد گره : 556 تعداد رج : 360 53 : تعداد رنگ قيمت نخ و نقشه : 520.000 هزار تومان..............

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد 2یکی از بی نظیرترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده است ابعاد : 84*55 تعداد گره : 600 تعداد رج : 387 تعداد رنگ : 156 قيمت نخ و نقشه :  590.000هزار تومان.................

5,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد 21 یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین استادان طراحی شده است  ابعاد : 79 * 98 * سانت تعداد گره  : 700 تعداد رج : 558 تعداد رنگ : 50 قیمت نخ و نقشه : 720.000 هزار تومان.......

7,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد 22یکی از فوق العاده ترین طرح ها می باشدکه توسط بهترین استادان طراحی شده است ابعاد : 49 * 77 سانت تعداد گره : 544 تعداد رج : 350 69 : تعداد رنگ قيمت نخ و نقشه : 500.000 هزار تومان.....................

5,000,000 ریال

نمایش 61 تا 72 از 230 (20 صفحه)