حيوانات

نخ و نقشه تابلوفرش های حیوانات


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 152 یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:56*42تعداد گره:300تعداد رج:398تعداد رنگ:59قیمت نخ و نقشه: 740هزار تومان..

7,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 153 یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:84*59تعداد گره:420تعداد رج:598تعدادرنگ:29قیمت نخ و نقشه:1.000.000  تومان ..

10,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 154 یکی از بهترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:73*98تعدادگره:520 تعداد رج:700تعداد رنگ:73قیمت نخ ونقشه: 1.200.000  تومان ..

12,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 156 یکی از فوق العاده ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*98تعداد گره:500تعداد رج:700تعداد رنگ:56قیمت نخ و نقشه:1.200.000 تومان ..

12,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 157 یکی از بهترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:71*48تعداد گره:340تعداد رج:505تعداد رنگ:41قیمت نخ و نقشه: 860هزار تومان..

8,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 158 یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*49تعداد گره:350 تعداد رج:500تعداد رنگ:88قیمت نخ و نقشه:860هزار تومان ..

8,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 159 یکی از محشر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده استابعاد:84*56تعداد گره:400تعداد رج:600تعداد رنگ:43قیمت نخ و نقشه:980هزار تومان ..

9,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد16 یکی از طرح های فوق العاده می باشد که توسط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد : 84 * 58 سانت تعداد گره : 600تعداد رج : 412تعداد رنگ : 94 قیمت نخ و نقشه : 980هزارتومان................................................

9,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد 161 یکی فوق العاده ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد :49 * 73 سانت تعداد گره : 350تعداد رج : 520تعداد رنگ : 61 قیمت نخ و نقشه : 870هزارتومان...............................................

8,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد 162 یکی از قشنگ ترین طرح هامی باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده استابعاد : 42 * 63 سانتتعداد گره : 300تعداد رج : 450 تعداد رنگ : 61 قیمت نخ و نقشه : 780 تومان.....................................................

7,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد163  یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد بارنگ بندی بسیار زیبا توسط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد : 42 * 63  سانتتعداد گره : 300تعداد رج : 446تعداد رنگ : 61قیمت نخ و نقشه :780هزارتومان..................

7,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد18 یکی از زیباترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده است ابعاد :51 * 78  سانت تعداد گره : 556 تعداد رج : 360 53 : تعداد رنگ قيمت نخ و نقشه : 950 هزار تومان..................

9,500,000 ریال

نمایش 61 تا 72 از 232 (20 صفحه)