حيوانات

نخ و نقشه تابلوفرش های حیوانات


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 141 یکی از زیباترین طرح ها می باشد که توسط بهترین استادان طراحی شده استابعاد:84*63تعداد گره:600تعداد رج:450تعداد رنگ:72قیمت نخ و نقشه:1.020.000 تومان ..

10,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 142یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:39*28تعداد گره:274تعداد رج:200تعداد رنگ:99قیمت نخ و نقشه:550هزار تومان ..

5,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 143 یکی از بهترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:42*30تعداد گره:300تعداد رج:210:65 تعداد رنگقیمت نخ و نقشه:550هزارتومان ..

5,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 144 یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد که توسط بهترین طراحان طراحی شده استابعاد:42*30تعداد گره:300 تعداد رج:210تعداد رنگ:78قیمت نخ و نقشه:550هزار تومان ..

5,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح فوق العاده حیوان کد 145 که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*49تعداد گره:500تعداد رج:350تعداد رنگ:77قیمت نخ و نقشه:860هزار تومان ..

8,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 146 یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:91*60تعداد گره:650تعداد رج:425تعداد رنگ:94قیمت نخ و نقشه:1.150.000  تومان..

11,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 147 یکی از بهترین طرح ها می باشد که تو سط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:56*42تعداد گره:400تعداد رج:300تعداد رنگ:54قیمت نخ و نقشه:740هزار تومان ..

7,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 148 یکی از بی نظیرترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:84*63تعداد گره:600 تعداد رج:450تعداد رنگ:70قیمت نخ و نقشه:1.030.000 تومان ..

10,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 149 یکی از فوق العاده ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان  طراحی شده استابعاد:42*30تعداد گره:300تعداد رج:210تعداد رنگ:77قیمت نخ و نقشه: 550هزارتومان ..

5,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد 15 یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد بارنگ بندی عالی که طراحی شده استابعاد : 98 *70 سانت تعداد گره : 700 تعداد رج : 500 تعداد رنگ : 57 قیمت نخ و نقشه : 1.200.000 تومان....................................................

12,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 150 یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:77*56تعداد گره:550تعداد رج:400تعداد رنگ:58 قیمت نخ و نقشه: 980هزار تومان ..

9,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 151 یکی از بهترین طرح ها می باشد که توسط بهترین طراحان طراحی شده استابعاد:54*70تعداد گره:384 تعداد رج:500تعداد رنگ:25قیمت نخ و نقشه:880هزار تومان ..

8,800,000 ریال

نمایش 49 تا 60 از 232 (20 صفحه)