حيوانات

نخ و نقشه تابلوفرش های حیوانات


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوانات کد 4 یکی از بهترین طرح ها می باشد که تو سط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد:98*71  سانتتعداد گره:700تعداد رج:501تعداد رنگ:93قیمت نخ و نقشه: 1.200.000 تومان ..

12,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 5یکی از فوق العاده ترین طرح ها می باشد که تو سط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد:84*56  سانت تعداد گره:600تعداد رج:400تعداد رنگ:84قیمت نخ ونقشه: 980هزارتومان ..

9,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ ونقشه این طرح حیوان کد51 یکی از زیباترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:45*35  سانتتعداد گره:250 تعداد رج:320تعداد رنگ:59قیمت نخ ونقشه:720هزار تومان ..

7,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 53 یکی از محشر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد:57*70تعداد گره:405 تعداد رج:500تعداد رنگ:71قیمت نخ و نقشه:920هزارتومان..

9,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 54 یکی از فوالعاده ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد:71*58تعداد گره:413 تعداد رج:501تعداد رنگ:28قیمت نخ و نقشه: 940 تومان ..

9,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 55 یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده استابعاد:61*47 تعداد گره:334تعداد رج:433تعداد رنگ:61قیمت نخ و نقشه: 800هزارتومان ..

8,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 56یکی از فوق العاده ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:98*70 تعداد گره:700تعداد رج:500تعداد رنگ:101قیمت نخ و نقشه: 1.200.000 تومان ..

12,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 57 یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*38 تعداد گره:500تعداد رج:270تعداد رنگ:56قیمت نخ ونقشه:820هزار  تومان ..

8,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ ونقشه این طرح حیوان کد 58 یکی از محشرترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:97*74تعداد گره:692تعداد رج:522تعداد رنگ:115قیمت نخ ونقشه: 1.200.000 تومان ..

12,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد59 یکی از محشر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده استابعاد:98*69تعداد گره:700تعداد رج:487تعداد رنگ:95قیمت نخ ونقشه: 1.200.000  تومان..

12,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 6 یکی از عالی ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*45 سانتتعداد گره:496تعداد رج:320تعداد رنگ:48قیمت نخ و نقشه: 860هزارتومان..

8,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 60 یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:56*42  تعداد گره:400تعداد رج:297تعداد رنگ:91قیمت نخ و نقشه:740هزار تومان ..

7,400,000 ریال

نمایش 85 تا 96 از 232 (20 صفحه)