حيوانات

نخ و نقشه تابلوفرش های حیوانات


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 53 یکی از محشر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد:57*70تعداد گره:405 تعداد رج:500تعداد رنگ:71قیمت نخ و نقشه:520 تومان..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 54 یکی از فوالعاده ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد:71*58تعداد گره:413 تعداد رج:501تعداد رنگ:28قیمت نخ و نقشه:530 تومان ..

5,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 55 یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده استابعاد:61*47 تعداد گره:334تعداد رج:433تعداد رنگ:61قیمت نخ و نقشه:360  تومان ..

3,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 56یکی از فوق العاده ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:98*70 تعداد گره:700تعداد رج:500تعداد رنگ:101قیمت نخ و نقشه:710  تومان ..

7,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 57 یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*38 تعداد گره:500تعداد رج:270تعداد رنگ:56قیمت نخ ونقشه:350  تومان ..

3,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ ونقشه این طرح حیوان کد 58 یکی از محشرترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:97*74تعداد گره:692تعداد رج:522تعداد رنگ:115قیمت نخ ونقشه:710  تومان ..

7,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد59 یکی از محشر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده استابعاد:98*69تعداد گره:700تعداد رج:487تعداد رنگ:95قیمت نخ ونقشه:710  تومان..

7,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 6 یکی از عالی ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*45 سانتتعداد گره:496تعداد رج:320تعداد رنگ:48قیمت نخ و نقشه:430 تومان..

4,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 60 یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:56*42  تعداد گره:400تعداد رج:297تعداد رنگ:91قیمت نخ و نقشه:340  تومان ..

3,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 62یکی از پر فروش ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*53 تعداد گره:500تعداد رج:375تعداد رنگ:53قیمت نخ و نقشه:520  تومان ..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 63 یکی از زیباترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:80*58تعداد گره:570تعداد رج:409تعداد رنگ:90قیمت نخ و نقشه:590.000تومان ..

5,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 64 یکی از عالی ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*53تعداد گره:500تعداد رج:375تعداد رنگ:59قیمت نخ و نقشه:520  تومان ..

5,200,000 ریال

نمایش 85 تا 96 از 230 (20 صفحه)