حيوانات

نخ و نقشه تابلوفرش های حیوانات


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 74 یکی از زیبا ترین طرح ها می باشد که توسط بهترین استادان طراحی شده استابعاد:98*67تعداد گره:700تعداد رج:474 تعداد رنگ:100قیمت نخ و نقشه:1.200.000 تومان ..

12,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 76 یکی از پر فروش ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:28*38تعداد گره:200تعداد رج:265تعداد رنگ:73قیمت نخ ونقشه:550هزار تومان ..

5,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 77 یکی از زیباترین طرح ها می باشدابعاد:73*47تعداد گره:333تعداد رج:515تعداد رنگ:27قیمت نخ و نقشه:860هزار تومان..

8,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد78 یکی ازقشنگ ترین طرح هاکه توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:84*59تعداد گره:415تعداد رج:600تعداد رنگ:79قیمت نخ و نقشه:980هزارتومان ..

9,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 79 یکی از شیک ترین طرح ها می باشد که توسط بهترین استادان طراحی شده استابعاد:70*56تعداد گره:400تعداد رج:500تعداد رنگ:161 قیمت نخ و نقشه:900هزار تومان..

9,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 80 یکی از  زیبا ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:45*40تعداد گره:280تعداد رج:320تعداد رنگ:70قیمت نخ و نقشه:670هزارتومان ..

6,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد 81ابعاد : 45 * 77تعداد گره : 550تعداد رج : 381تعداد رنگ : 103قیمت نخ و نقشه : 860هزارتومان..

8,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوانات کد10 یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که تو سط ماهرترین استادان طراحی شده استابعاد:70*49  سانتتعداد گره:500 تعداد رج:350تعداد رنگ:85قیمت نخ و نقشه:860هزارتومان..

8,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 103یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط بهترین استادان طراحی شده است ابعاد:103*77تعداد گره:730تعداد رج:548تعداد رنگ:27 قیمت نخ و نقشه:1.400.000تومان ..

14,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 104 یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:84*56تعداد گره:600تعداد رج:400تعداد رنگ:80 قیمت نخ و نقشه:980هزار تومان ..

9,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 105 یکی از زیباترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:112*86تعداد گره:800تعداد رج:612تعداد رنگ:48قیمت نخ و نقشه:1.850.000  تومان ..

18,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 106 یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده استابعاد:70*51تعداد گره:500تعداد رج:363تعداد رنگ:27قیمت نخ و نقشه:860هزار تومان ..

8,600,000 ریال

نمایش 109 تا 120 از 232 (20 صفحه)