حيوانات

نخ و نقشه تابلوفرش های حیوانات


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 77 یکی از زیباترین طرح ها می باشدابعاد:73*47تعداد گره:333تعداد رج:515تعداد رنگ:27قیمت نخ و نقشه:720هزار تومان..

7,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد78 یکی ازقشنگ ترین طرح هاکه توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:84*59تعداد گره:415تعداد رج:600تعداد رنگ:79قیمت نخ و نقشه:870هزارتومان ..

8,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 79 یکی از شیک ترین طرح ها می باشد که توسط بهترین استادان طراحی شده استابعاد:70*56تعداد گره:400تعداد رج:500تعداد رنگ:161 قیمت نخ و نقشه:770هزار تومان..

7,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 80 یکی از  زیبا ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:45*40تعداد گره:280تعداد رج:320تعداد رنگ:70قیمت نخ و نقشه:510هزارتومان ..

5,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح حیوانات کد 81ابعاد : 45 * 77تعداد گره : 550تعداد رج : 381تعداد رنگ : 103قیمت نخ و نقشه : 740هزارتومان..

7,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوانات کد10 یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که تو سط ماهرترین استادان طراحی شده استابعاد:70*49  سانتتعداد گره:500 تعداد رج:350تعداد رنگ:85قیمت نخ و نقشه:720هزارتومان..

7,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 103یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط بهترین استادان طراحی شده است ابعاد:103*77تعداد گره:730تعداد رج:548تعداد رنگ:27 قیمت نخ و نقشه:1.300.000تومان ..

13,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 104 یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:84*56تعداد گره:600تعداد رج:400تعداد رنگ:80 قیمت نخ و نقشه:840هزار تومان ..

8,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 105 یکی از زیباترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:112*86تعداد گره:800تعداد رج:612تعداد رنگ:48قیمت نخ و نقشه:1.500.000  تومان ..

15,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 106 یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده استابعاد:70*51تعداد گره:500تعداد رج:363تعداد رنگ:27قیمت نخ و نقشه:470هزار تومان ..

7,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 107 یکی از فوق العاده ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده استابعاد:73*55 تعداد گره      :520تعداد رج:390تعداد رنگ:27قیمت نخ و نقشه:770هزار تومان ..

7,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 108 یکی از بهترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد:70*53تعداد گره:500تعداد رج:375تعداد رنگ:29قیمت نخ و نقشه:750هزار تومان ..

7,500,000 ریال

نمایش 109 تا 120 از 230 (20 صفحه)