تندیس هانخ و نقشه این تابلو فر...

نخ و نقشه این تابلو فر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از بی نظیر ترین و بهترین طرح ها میباشد ابعاد : 123* 49سانت تعداد گره : 350تعداد رج : 875 تعداد رنگ : 22 قیمت نخ و نقشه : 1.380.000 تومان .................................................................... ..

13,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش تن...

نخ و نقشه تابلو فرش تن...

نخ و نقشه تابلو فرش تندیس کد :14ابعاد :100*70 سانتتعداد گره :500تعداد رج :700تعداد رنگ :22قیمت نخ و نقشه820هزارتومان ..

8,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش تن...

نخ و نقشه تابلو فرش تن...

نخ و نقشه  این تابلو فرش یکی از بهترین و جذاب ترین طرح ها است ابعاد :70 * 94 سانت  تعداد گره : 500 تعداد رج : 671 تعداد رنگ : 35قیمت نخ و نقشه : 820هزارتومان.......................................................... ..

8,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از بهترین طرح ها است ابعاد : 91 * 41 سانت تعداد گره : 320 تعداد رج : 650 تعداد رنگ : 26 قیمت نخ و نقشه :780هزار تومان.......................................................................... ..

7,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از پرفروش ترین طرح ها میباشد که توسط اساتید برجسته طراحی شده است ابعاد : 42 * 68 سانت تعداد گره : 300 تعداد رج : 480 تعداد رنگ : 21 قیمت نخ ونقشه : 660هزار تومان...........................................

6,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش نمایانگرحس انسان دوستی بشر نسبت به پرندگان میباشد که با تعداد رنگهای کمتر برای مبتدیان بهترین طرح میباشد ابعاد : 46 * 65 سانت تعداد گره : 324تعداد رج : 462تعداد رنگ : 23قیمت نخ و نقشه : 670هزار تومان........................

6,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از بهترین طرح ها میباشد که با تعداد رنگ های کمتر برای مبتدیان بهترین طرح میباشد ابعاد : 49 * 129 سانت تعداد گره : 349 تعداد رج : 922 تعداد رنگ : 22 قیمت نخ و نقشه : 1.070.000 تومان............................................

10,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از زیبا ترین و جذاب ترین طرح ها میباشد ابعاد : 49 * 67 سانتتعداد گره : 350 تعداد رج : 479 تعداد رنگ : 22 قیمت نخ ونقشه : 720.000 تومان........................................................ ..

7,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از زیباترین و جذاب ترین طرح ها میباشد ابعاد : 28 * 68 سانت تعداد گره : 200 تعداد رج : 480تعداد رنگ : 16قیمت نخ ونقشه : 580هزار تومان........................................................ ..

5,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از زیباترین و جذاب ترین  طرح ها میباشدابعاد : 49 * 98 سانت تعداد گره : 349تعداد رج : 700تعداد رنگ : 22 قیمت نخ و نقشه :900هزارتومان........................................................ ..

9,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از زیباترین و جذاب ترین طرح ها میباشد ابعاد : 199 * 100 تعداد گره : 350تعداد رج : 700تعداد رنگ : 21قیمت نخ و نقشه :900هزار تومان.............................................................. ..

9,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از بهترین و پرفروش ترین طرح ها میباشد ابعاد : 138 * 49 سانتتعداد گره : 350تعداد رج : 980 تعداد رنگ : 22قیمت نخ و نقشه : 1.130.000 تومان.............................................................. ..

11,300,000 ریال

نمایش 13 تا 24 از 92 (8 صفحه)