تندیس هانخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

ارتیمیس ابعاد : 89 * 61 سانتتعداد گره : 630تعداد رج : 434 تعداد رنگ : 22 قیمت نخ ونقشه : 690.000 تومان..................................................... چنانکه تابلوفرش بافته شده این طرح مورد درخواست شما باشد با این هزینه ها قابل تحویل می باشد..

6,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : تندیس کد 46 ابعاد: 59 * 80 تعداد گره: 570 تعداد رج: 420 تعداد رنگ: 42 قیمت نخ و نقشه: 610000 تومان..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از بهترین طرح ها میباشد که نشانگر عشق و احساسات مادری  نسبت به فرزند خود است ابعاد : 98 * 70سانت  تعداد گره : 700تعداد رج : 500 تعداد رنگ : 38قیمت نخ و نقشه : 720.000 تومان  ....................

7,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از جذاب ترین طرح ها میباشد ابعاد : 98 * 51 سانت تعداد گره : 700تعداد رج : 360تعداد رنگ : 21قیمت نخ و نقشه : 680.000 تومان...................................................... چنانکه تابلوفرش بافته شده این طرح مورد درخ..

6,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از عاشقانه ترین و زیباترین طرح ها میباشد ابعاد : 70 * 59 سانت تعداد گره : 495 تعداد رج : 418 تعداد رنگ : 30قیمت نخ و نقشه : 590.000 تومان.............................................................. چنانکه تابلوفر..

5,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از پرفروش ترین طرح ها میباشد ابعاد : 56 * 84 سانت  اتعداد گره : 400تعداد رج : 600 تعداد رنگ : 42 قیمت نخ و نقشه : 610.000 تومان ............................................................................... چ..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از بی نظیر ترین طرح ها میباشد که توسط اساتید برجسته طراحی شده است ابعاد : 98 * 62 سانتتعداد گره : 700تعداد رج : 438تعداد رنگ : 24قیمت نخ و نقشه : 690.000 تومان..................................................... چنانکه..

6,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : تندیس کد 51 ابعاد: 92 * 63 تعداد گره: 450 تعداد رج: 653 تعداد رنگ: 20 قیمت نخ و نقشه: 690.000 تومان..

6,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : تندیس کد 52 ابعاد: 67 * 48 تعداد گره: 336 تعداد رج: 476 تعداد رنگ: 30 قیمت نخ و نقشه: 480000 تومان..

4,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : تندیس کد 53 ابعاد: 91 * 49 تعداد گره: 350 تعداد رج: 650 تعداد رنگ: 31 قیمت نخ و نقشه: 590.000 تومان..

5,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه  این تابلو فرش یکی از بهترین و پرفروش ترین طرح میباشد که جلوه گر ناز و اشوه یک بانوی زیبا میباشد ابعاد : 56 * 99 سانت تعداد گره : 400تعداد رج : 703تعداد رنگ : 29 قیمت نخ و نقشه : 690.000 تومان........................................

6,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش معرف حس بشریت نسبت به هم نوع خود میباشد که توسط اساتید برجسته طراحی شده است ابعاد : 56 * 99 سانت تعداد گره : 400تعداد رج : 522تعداد رنگ : 37قیمت نخ و نقشه : 690.000 تومان..........................................................

6,900,000 ریال

نمایش 49 تا 60 از 92 (8 صفحه)