تندیس هانخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از پر فروش ترین طرح ها میباشد که توسط اساتید برجسته طراحی شده استابعاد : 147 * 49  تعداد گره : 350تعداد رج : 1050تعداد رنگ :22قیمت نخ ونقشه : 1.500.000 تومان..............................................................

15,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از زیبا ترین طرح ها میباشد که با تعداد رنگ های کمتر  برای مبتدیان بهترین طرح میباشد ابعاد : 150 *100  تعداد گره :700تعداد رج : 1070 تعداد رنگ : 22قیمت نخ و نقشه : 2.000.000 تومان....................................

20,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از پرفروش ترین طرح ها میباشد که توسط اساتید برجسته طراحی شده است  ابعاد : 59 * 135 سانت  تعداد گره : 420 تعداد رج : 960تعداد رنگ : 20قیمت نخ و نقشه :1.450.000 تومان ............................................

14,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی ازبروز ترین و جذاب ترین طرح ها میباشد ابعاد : 70 * 98 سانت تعداد گره : 500تعداد رج : 700 تعداد رنگ : 29 قیمت نخ و نقشه : 1.000.000 تومان........................................................ ..

10,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از پر فروش ترین و  پر طرفدارترین طرح ها میباشد که تو سط اساتید برجسته طراحی شده است ابعاد : 56 * 77 سانت تعداد گره : 400تعداد رج : 550تعداد رنگ : 47 قیمت نخ و نقشه : 800هزار تومان........................................

8,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از پر طرفدارترین طرح میباشد که سرشار از عشق کودکانه میباشد ابعاد : 59 * 59 سانت تعداد گره : 420تعداد رج : 420 تعداد رنگ : 21 قیمت نخ و نقشه : 720هزار تومان ..........................................................

7,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی ازجذاب ترین  طرح ها میباشد که توام با زیبایی خاص  میباشدابعاد :127 * 84  تعداد گره :600 تعداد رج : 901 تعداد رنگ : 21 قیمت نخ و نقشه : 1.600.000 تومان...........................................................

16,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از بهترین و پر فروش ترین طرح ها میباشد که توسط اساتید برجسته طراحی شده است  ابعاد : 56 * 90 سانت تعداد گره : 398 تعداد رج : 640 تعداد رنگ : 22 قیمت نخ و نقشه : 880هزارتومان..........................................

8,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : تندیس کد 26 ابعاد : 123 * 49 تعداد گره: 350 تعداد رج: 875 تعداد رنگ: 22 قیمت نخ و نقشه: 1.000.000 تومان..

10,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از جذاب ترین و مدرن ترین طرح ها میباشد ابعاد : 59 * 93 سانت تعداد گره : 420 تعداد رج : 662تعداد رنگ : 30 قیمت نخ و نقشه : 920هزار تومان.............................................................. ..

9,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از زیباترین و پر طرفدارترین طرح ها میباشد که توسط اساتید برجسته طراحی شده استابعاد : 48 * 90 سانت تعداد گره : 342 تعداد رج : 640تعداد رنگ : 20 قیمت نخ و نقشه : 830.000 تومان ..................................................

8,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از  خاص ترین و جذاب ترین طرح ها میباشد ابعاد : 74 * 83سانت تعداد گره : 522 تعداد رج : 591 تعداد رنگ : 28 قیمت نخ و نقشه : 950هزار تومان........................................................... ..

9,500,000 ریال

نمایش 25 تا 36 از 92 (8 صفحه)