تندیس هانخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : تندیس کد 57 ابعاد: 103 * 84 تعداد گره: 600 تعداد رج: 732 تعداد رنگ : 35 قیمت نخ و نقشه: 1.130.000 تومان..

11,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح: تندیس کد 59 ابعاد: 102 * 84 تعداد گره:  600 تعداد رج: 727 تعداد رنگ : 20 قیمت نخ و نقشه:1.120.000تومان..

11,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از پر طرفدارترین  و زیبا ترین طرح ها میباشد ابعاد : 56 * 84 سانت تعداد گره : 400تعداد رج : 600 تعداد رنگ : 29 قیمت نخ و نقشه : 840هزار تومان........................................................................... ..

8,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : تندیس کد 60 ابعاد: 91 * 69 تعداد گره: 491تعداد رج: 650 تعداد رنگ: 48 قیمت نخ و نقشه:960هزار تومان..

9,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : تندیس کد 61 ابعاد: 98 * 56 تعداد گره: 398 تعداد رج: 700 تعداد رنگ: 48 قیمت نخ و نقشه: 930هزار تومان..

9,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : تندیس کد 62 ابعاد: 97 * 63 تعداد گره: 691 تعداد رج: 450 تعداد رنگ: 76 قیمت نخ و نقشه: 960هزار تومان..

9,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : تندیس کد 63 ابعاد: 98 * 66 تعداد گره: 467 تعداد رج : 700 تعداد رنگ: 39 قیمت نخ ونقشه : 990هزار تومان..

9,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

این تابلو فرش یکی از بهترین طرح ها میباشد که عشق و احساسات مادری در آن  نهفته است ابعاد : 56 * 115 سانت تعداد گره : 400تعداد رج : 818 تعداد رنگ : 26 قیمت نخ و نقشه : 1.030.000 تومان.................................................... ..

10,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از بهترین طرح ها میباشد که نما یا نگرعشق و  صمیمیت بین خانواده است ابعاد : 63 * 96 سانتتعداد گره : 444تعداد رج : 684تعداد رنگ : 28قیمت نخ و نقشه : 960هزار تومان......................................................

9,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی  از زیباترین و بی نظیر ترین طر ها میباشد  ابعاد : 48 * 85 سا نت تعداد گره : 410تعداد رج : 603تعداد رنگ : 32قیمت نخ و نقشه :800هزار تومان...................................................... ..

8,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : تندیس کد 67 ابعاد: 84 * 59  تعداد گره: 420 تعداد رج : 600 تعداد رنگ: 20 قیمت نخ و نقشه: 860هزار تومان..

8,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : تندیس کد 68 ابعاد : 85 * 59 تعداد گره: 420 تعداد رج: 605 تعداد رنگ : 20 قیمت نخ و نقشه : 870هزار تومان..

8,700,000 ریال

نمایش 61 تا 72 از 92 (8 صفحه)