تندیس هانخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تاباو فرش یکی از بهترین طرح ها میباشد که حامی گفتار آموزنده است که به سادگی نمی توان از آن گذشت ابعاد : 90 * 68 سانت تعداد گره : 640تعداد رج : 480تعداد رنگ : 33قیمت نخ و نقشه : 960هزارتومان.................................................

9,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از بهترین و زیباترین طرح هایی میباشد که توسط اساتید برجسته کاملا ماهرانه  طراحی شده استابعاد : 150 * 95 سانتتعداد گره : 1065تعداد رج : 676 تعداد رنگ : 15 قیمت نخ و نقشه : 2.000.000 تومان ......................

20,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از پرفروش و دوست داشتنی ترین طرح ها میباشد که توسط اساتید برجسته طراحی شده است ابعاد : 70 * 52 سانت تعداد گره : 500تعداد رج : 371تعداد رنگ : 32قیمت نخ و نقشه : 740هزار تومان...................................................

7,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از خارق العاده ترین تابلو فرش است که توسط اساتید برجسته طراحی شده است ابعاد : 40 * 59 سانت تعداد گره : 280تعداد رج : 415 تعداد رنگ : 24قیمت نخ و نقشه : 600هزار تومان....................................................... ..

6,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از بی نظیر ترین طرح هایی میباشد که توسط برترین اساتید طراحی شده است ابعاد : 42 * 72 سانت تعداد گره : 300تعداد رج : 510تعداد رنگ : 34قیمت نخ و نقشه : 700هزار تومان ........................................................

7,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این  تابلو فرش یکی از بهترین و پرفروش ترین طرح ها میباشد که  توسط اساتید برجسته طراحی شده است ابعاد : 93 * 104 سانت تعداد گره : 661 تعداد رج : 738 تعداد رنگ : 19 قیمت نخ و نقشه : 1.500.000 تومان ................................

15,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از زیباترین و پر فروش ترین طرح ها میباشد ابعاد : 143 * 49  تعداد گره :350تعداد رج : 1018تعداد رنگ : 22قیمت نخ و ونقشه : 1.500.000 تومان..................................................................... ..

15,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

کوروشابعاد :63 * 92 سانتتعداد گره : 450تعداد رج : 653تعداد رنگ : 20قیمت نخ و نقشه : 690.000 تومان ..................................................... چنانکه تابلوفرش بافته شده این طرح مورد درخواست شما باشد با این هزینه ها قابل تحویل می باش..

6,900,000 ریال

نمایش 85 تا 92 از 92 (8 صفحه)