تندیس هانخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از عاشقانه ترین و بهترین طرح ها میباشد ابعاد : 47 * 75 سانت تعداد گره : 334تعداد رج : 530 تعداد رنگ : 28 قیمت نخ و نقشه : 740هزار تومان ............................................. ..

7,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از زیباترین و پرفروش ترین طرح ها میباشد  ابعاد : 54 * 82 سانت تعداد گره : 380 تعداد رج : 584 تعداد رنگ : 30 قیمت نخ ونقشه : 820هزار تومان................................................................ ..

8,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

این تابلو فرش نمایانگر ذوق و هنر طراحان تابلو فرش میباشد ابعاد :59 * 94 سانت   تعداد گره : 415تعداد رج : 671تعداد رنگ : 30قیمت نخ و نقشه : 920هزار تومان....................................................... ..

9,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از بروز ترین طرح ها میباشد که توسط اساتید برجسته طراحی شده است  ابعاد : 75 * 113 سانتتعداد گره : 530تعداد رج : 803تعداد رنگ : 33قیمت نخ و نقشه : 1.400.000 تومان...........................................................

14,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از دوس داشتنی ترین طرح ها میباشد که توسط اساتید برجسته طراحی شده است  ابعاد : 74 * 98 سانت تعداد گره : 525 تعداد رج : 700تعداد رنگ : 29قیمت نخ و نقشه : 1.050.000 تومان....................................................

10,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از بهترین طرح ها میباشد که نمایانگر عشق دوره ی کودکی میباشد ابعاد : 79 * 63  تعداد گره : 450 تعداد رج : 562تعداد رنگ : 28قیمت نخ و نقشه : 860هزارتومان.................................................... ..

8,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از پرفروش ترین طرح ها میباشد که توسط مجرب ترین اساتید طراحی شده است ابعاد : 60*120 تعداد گره : 400  تعداد رج : 800تعداد رنگ : 38 قیمت نخ و نقشه :1.150.000 ............................................... ..

11,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش نمایانگر قدرت در دربار میباشدو بسیار زیبا و دلنشین است که با تعداد رنگهای کمتر برای مبتدیان بهترین طرح میباشد ابعاد : 61 * 77 تعداد گره : 550تعداد رج : 433تعداد رنگ : 20قیمت نخ و نقشه : 840هزارتومان..............................

8,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش نشانگر قدرت و شجاعت یک بانوی جوان میباشد ابعاد : 84 * 65 سانت تعداد گره : 600تعداد رج : 460تعداد رنگ : 25قیمت نخ و نقشه : 900هزارتومان...................................................... ..

9,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از پر فروش ترین وجذاب ترین طرح ها میباشد که توسط اساتید برجسته طراحی شده استابعاد : 70 * 87 سانتتعداد گره : 500تعداد رج : 620تعداد رنگ : 25قیمت نخ و نقشه : 900هزار تومان.................................................... ..

9,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از جذاب ترین و پر طرفدارترین طرح ها میباشد ابعاد : 60 * 90 سانت تعداد گره : 424 تعداد رج : 640 تعداد رنگ : 22 قیمت نخ و نقشه : 900هزارتومان.............................................................. ..

9,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی پرطرفدارترین و پرفروش ترین طرح ها میباشد که توسط مجرب تریت اساتید طراحی شده است ابعاد :‌84 *64 سانت تعداد گره : 600تعداد رج : 453تعداد رنگ : 53قیمت نخ و نقشه : 890.000 تومان...................................................

8,900,000 ریال

نمایش 73 تا 84 از 92 (8 صفحه)