مینیاتور

نخ و نقشه تابلو فرش های مینیاتور


 نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح  ضامن آهو سايز : 120 * 83 سانت تعداد گره در عرض : 600 تعداد رج در طول : 844 تعداد رنگ : 132 قيمت نخ و نقشه : 1.220 هزار تومان .......................................................................

12,200,000 ریال

 نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح عدالت ابعاد : 71 * 100 سانت تعداد گره در عرض : 700 تعداد رج : 505 تعداد رنگ : 98 قیمت نخ و نقشه : 820 هزار تومان.............................................................................................

8,200,000 ریال

 نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح  عطوفت ابعاد : 100 * 69 سانت تعداد گره : 700 تعداد رج :485 قيمت نخ و نقشه : 820 هزار تومان..

8,200,000 ریال

 نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح  عطوفت جدید ابعاد : 113 * 76 سانت تعداد گره : 800 تعداد رج : 540 تعداد رنگ : 131 قیمت نخ و نقشه + 7 رنگ ابریشم : 1.200.000 تومان ..

12,000,000 ریال

 نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح  مولود كعبه ابعاد : 103 * 70 سانت تعداد گره در عرض : 500 تعداد رج : 715 تعداد رنگ : 128 قیمت نخ و نقشه : 865هزار تومان............................................................................

8,650,000 ریال

 نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح مینیاتور شکار ابعاد : 98 * 62 تعداد گره : 700 تعداد رج : 436 تعداد رنگ : 149 رنگ قیمت  نخ ونقشه : 820 تومان.....................................................................................

8,200,000 ریال

مینیاتور کد 112

مینیاتور کد 112

نام طرح : مینیاتور کد 112 ابعاد : 142* 98 تعداد گره : 700 تعداد رج : 1011 تعداد رنگ : 133قیمت نخ و نقشه : 1400000 تومان..

14,000,000 ریال

مینیاتور کد 113

مینیاتور کد 113

نام طرح : مینیاتور کد 113 ابعاد : 84* 126 تعداد گره : 900 تعداد رج : 600 تعداد رنگ : 162قیمت نخ و نقشه : 1200000 تومان..

12,000,000 ریال

مینیاتور کد 114

مینیاتور کد 114

نام طرح : مینیاتور کد 114 ابعاد : 121* 84 تعداد گره : 600 تعداد رج : 860 تعداد رنگ : 81قیمت نخ و نقشه : 1100000 تومان..

11,000,000 ریال

مینیاتور کد 115

مینیاتور کد 115

نام طرح : مینیاتور کد 115 ابعاد : 119* 84 تعداد گره : 600 تعداد رج : 850 تعداد رنگ : 148قیمت نخ و نقشه : 1100000 تومان..

11,000,000 ریال

مینیاتور کد 116

مینیاتور کد 116

نام طرح : مینیاتور کد 116 ابعاد : 122* 80 تعداد گره : 570 تعداد رج : 870 تعداد رنگ : 116قیمت نخ و نقشه : 1150000 تومان..

11,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش  کد...

نخ و نقشه تابلو فرش کد...

  PFT 101876:نام طرح تعدادگره درعرض:1000 تعدادرج درطول:1184 ابعاد:140*166 تعدادرنگ:110 قیمت:2.200.000تومان..

22,000,000 ریال

نمایش 13 تا 24 از 110 (10 صفحه)