مینیاتور

نخ و نقشه تابلو فرش های مینیاتور


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دایره هستی جدید(سایز کوچک) ابعاد : 82 * 60 سانت تعداد گره : 592 گره تعداد رج : 420 قیمت نخ و نقشه : 1.000.000 تومان....................................................................................

10,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

در این تابلو فرش از رنگ های روشن استفاده شده است سايز : 104 * 70 سانت تعداد گره  : 500 تعداد رج  : 736 تعداد رنگ :181 قيمت نخ و نقشه : 1.250.000تومان ...................................................................

12,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

این تابلو فرش نشان دهنده طبیعتی است که در آن دو دختر زیبا پرسه می زنند و همچنین چون در طرح های مینیاتوری چهره حائز اهمیت است در چهره آن ها کار شده است سايز : 104 * 70 سانت تعداد گره : 500 تعداد رج  : 740 تعداد رنگ :178 قيمت نخ ..

12,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح  رشك سايز : 106 * 70 سانت تعداد گره در عرض : 500 تعداد رج در طول : 756 تعداد رنگ : 121 قيمت نخ و نقشه : 1.250.000 تومان..

12,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با طراحی استادانه و رنگ های زیبا یکی از بهترین و پرفروش ترین طرح ها محسوب می شود ابعاد : 70 * 98 سانت تعداد گره : 500 تعداد رج : 700 تعداد رنگ : 94 قیمت نخ و نقشه : 1.200.000 تومان ..

12,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش با رنگ های زیبا و طبیعتی جذاب یکی از بهترین و پرفروش ترین طرح ها محسوب می شود ابعاد : 61 * 86 سانت تعداد گره :430 تعداد رج : 612 تعداد رنگ : 155 قیمت نخ و نقشه : 1.050.000 تومان ..

10,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : مژده ابعاد : 68 * 98 تعداد گره : 700 تعداد رج : 480 تعداد رنگ : 182 قیمت نخ و نقشه :1.200.000 تومان..

12,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح مینیاتور ضامن آهو کد1 یکی از پرفروش ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد:141*100  سانتتعداد گره:714تعداد رج:1004تعداد رنگ:132قیمت نخ و نقشه:2.500.000  تومان........................................

25,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از بهترین و پرفروش ترین طرح های مینیاتوری می باشد ابعاد : 116 * 80 سانت تعداد گره : 568 تعداد رج : 825 تعداد رنگ : 118 قیمت نخ و نقشه : 1.850.000 تومان.........................................................................

18,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش توسط بهترین اساتید با طراحی فوق العاده و با چهره های کار شده یکی از بی نظیر ترین طرح ها می باشد ابعاد : 70 * 105 سانت تعداد گره : 500 تعداد رج : 750 تعداد رنگ : 150 قیمت نخ و نقشه : 1.250.000تومان................................

12,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : مینیاتور کد 2001 ابعاد : 166* 140 تعداد گره : 1000 تعداد رج : 1184 تعداد رنگ : 118قیمت نخ و نقشه : 1700000 تومان..

17,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : مینیاتور کد 2002 ابعاد : 154* 105 تعداد گره : 750 تعداد رج : 1100 تعداد رنگ : 143قیمت نخ و نقشه : 2.600.000 تومان..

26,000,000 ریال

نمایش 61 تا 72 از 110 (10 صفحه)