مینیاتور

نخ و نقشه تابلو فرش های مینیاتور


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : مینیاتور کد 2030 ابعاد : 79* 54 تعداد گره : 380 تعداد رج : 560 تعداد رنگ : 95قیمت نخ و : 950هزارتومان..

9,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : مینیاتور کد 2031 ابعاد : 70* 55تعداد گره : 392 تعداد رج : 500 تعداد رنگ : 118قیمت نخ و نقشه : 900هزارتومان..

9,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : مینیاتور کد 2032 ابعاد : 62* 42تعداد گره : 300 تعداد رج: 436قیمت  780هزارتومان..

7,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح مينياطور 225 ابعاد : 73 * 102 سانت تعداد گره در عرض : 520 تعداد رج : 710 تعداد رنگ : 91 قیمت نخ و نقشه : 1.280.000 تومان..................................................................................

12,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : نفسی در هوای محبت  ابعاد : 71 * 98 تعداد گره : 700 تعداد رج : 505 تعداد رنگ : 123 قیمت نخ و نقشه : 1.200.000 تومان..

12,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : نی زن کد 1 ابعاد : 110 * 147 تعداد گره : 1050 تعداد رج : 781 تعداد رنگ : 210 قیمت نخ و نقشه : 2.570.000 تومان..

25,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش توسط بهترین کارشناسان رنگرزی شده که یکی از بی نظیرترین طرح ها می باشد  ابعاد : 70 * 94 سانت تعداد گره : 500تعداد رج : 669 تعداد رنگ : 197 قیمت نخ و نقشه : 1.200.000 تومان.....................................................

12,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نام طرح : نخ و نقشه تابلوفرش طرح شکفتن کد 4ابعاد : 95 *60 سانتتعدادگره: 428 تعداد رج: 674 تعداد رنگ: 148 قیمت نخ و نقشه : 1.150.000 تومان..

11,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش مین...

نخ و نقشه تابلوفرش مین...

ابعاد : 113 * 77 سانت تعداد گره : 800تعداد رج : 545تعداد رنگ : 160 تعداد رنگ ابریشم : 16رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه : 1.780.000 تومان..

17,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش پید...

نخ و نقشه تابلوفرش پید...

ابعاد : 72 * 107 سانتتعداد گره : 513تعداد رج : 750تعداد رنگ : 121تعداد رنگ ابریشم 12قیمت نخ و نقشه : 1.280.000  تومان..

12,800,000 ریال

نفسي در هواي محبت

نفسي در هواي محبت

نام طرح : نفسي در هواي محبت سايز : 100 * 71 سانت تعداد گره در عرض : 700 تعداد رج در طول : 505 تعداد رنگ : 99 قيمت نخ و نقشه : 1.220.000 تومان   ..

12,200,000 ریال

ني زن

ني زن

نام طرح : ني زن سايز : 73 * 98 سانت تعداد گره در عرض : 700 تعداد رج در طول : 521 تعداد رنگ : 210 قيمت نخ و نقشه : 1.220.000  تومان   ..

12,200,000 ریال

نمایش 97 تا 108 از 110 (10 صفحه)