ایه کد109

ایه کد 109

  • 32,000,000 ریال

ایه ای از قران کریم هنری از برترین استادان ایرانیابعاد49 *79تعداد گره 560تعداد رج 350تعداد رنگ34هزینه نخ و نقشه: 3.200.000 تومان..

ایه ای از قران کریم هنری از برترین استادان ایرانی

ابعاد49 *79

تعداد گره 560

تعداد رج 350

تعداد رنگ34

هزینه نخ و نقشه: 3.200.000 تومان

مشخصات عمومی
تعداد رج 350
تعداد رنگ 34