منظره

نخ و نقشه های تابلوفرش های منظره


تصحیح جستجو

 نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح  دهكده خوشبختي ابعاد : 53 * 83 سانت تعداد گره : 600 تعداد رج : 368 قيمت نخ و نقشه : 970هزار تومان........................................................................

9,700,000 ریال

 نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح رودخانه ابعاد : 40 * 58 سانت تعداد گره : 400 تعداد رج : 280 قيمت نخ و نقشه : 740 هزار تومان.............................................................................................. ..

7,400,000 ریال

 نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح كلبه كنار مرداب ابعاد : 57 * 70 سانت تعداد گره در عرض : 396 تعداد رج : 500 تعداد رنگ : 79 قیمت نخ و نقشه : 920هزار تومان...................................................................................

9,200,000 ریال

00033 نخ و نقشه تابلو فرش...

00033 نخ و نقشه تابلو فرش...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح 00033 ابعاد : 30 * 40 سانت تعداد گره : 200 تعداد رج : 283 قيمت نخ و نقشه : 550 هزار تومان....................................................................... ..

5,500,000 ریال

M 101نخ و نقشه تابلو فرش ...

M 101نخ و نقشه تابلو فرش ...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح M101 ابعاد : 58 * 83 سانت تعداد گره : 600 تعداد رج : 400 قيمت نخ و نقشه  : 980 هزار تومان..........................................................................................................

9,800,000 ریال

M 44نخ و نقشه تابلو فرش ...

M 44نخ و نقشه تابلو فرش ...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح M44 ابعاد : 83 * 59 سانت تعداد گره : 600 تعداد رج : 406 قيمت نخ و نقشه :990 هزار تومان.................................................................................... ..

9,900,000 ریال

M 51نخ و نقشه تابلو فرش ...

M 51نخ و نقشه تابلو فرش ...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح M51 ابعاد : 60 * 83 سانت تعداد گره : 420 تعداد رج : 600 قيمت نخ و نقشه : 990هزارتومان..................................................................................... ..

9,900,000 ریال

منظره 4

منظره 4

..

8,300,000 ریال

منظره 5

منظره 5

..

9,740,000 ریال

منظره 58

منظره 58

..

6,230,000 ریال

نخ و ئنقشه تابلو فرش ط...

نخ و ئنقشه تابلو فرش ط...

نام طرح: منظره کد 104ابعاد: 51 * 70 تعداد گره: 500 تعداد رج: 360 تعداد رنگ: 81 قیمت نخ و نقشه: 870هزارتومان ..

8,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو  فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منظره دهکده خوشبختی کد2 ابعاد : 83 * 50 سانت تعداد گره : 590 تعداد رنگ:61تعداد رج : 350قیمت نخ و نقشه : 960 هزار تومان ......................................................................................

9,600,000 ریال

نمایش 1 تا 12 از 384 (32 صفحه)