منظره

نخ و نقشه های تابلوفرش های منظره


تصحیح جستجو

 نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح  دهكده خوشبختي ابعاد : 53 * 83 سانت تعداد گره : 600 تعداد رج : 368 قيمت نخ و نقشه : 660هزار تومان........................................................................

6,600,000 ریال

 نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح رودخانه ابعاد : 40 * 58 سانت تعداد گره : 400 تعداد رج : 280 قيمت نخ و نقشه : 450 هزار تومان.............................................................................................. ..

450,000 ریال

 نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح كلبه كنار مرداب ابعاد : 57 * 70 سانت تعداد گره در عرض : 396 تعداد رج : 500 تعداد رنگ : 79 قیمت نخ و نقشه : 580هزار تومان...................................................................................

5,800,000 ریال

00033 نخ و نقشه تابلو فرش...

00033 نخ و نقشه تابلو فرش...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح 00033 ابعاد : 30 * 40 سانت تعداد گره : 200 تعداد رج : 283 قيمت نخ و نقشه : 300 هزار تومان....................................................................... ..

3,000,000 ریال

M 101نخ و نقشه تابلو فرش ...

M 101نخ و نقشه تابلو فرش ...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح M101 ابعاد : 58 * 83 سانت تعداد گره : 600 تعداد رج : 400 قيمت نخ و نقشه  : 670 هزار تومان..........................................................................................................

6,700,000 ریال

M 44نخ و نقشه تابلو فرش ...

M 44نخ و نقشه تابلو فرش ...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح M44 ابعاد : 83 * 59 سانت تعداد گره : 600 تعداد رج : 406 قيمت نخ و نقشه :700 هزار تومان.................................................................................... ..

7,000,000 ریال

M 51نخ و نقشه تابلو فرش ...

M 51نخ و نقشه تابلو فرش ...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح M51 ابعاد : 60 * 83 سانت تعداد گره : 420 تعداد رج : 600 قيمت نخ و نقشه : 710.000  تومان..................................................................................... ..

7,100,000 ریال

نخ و ئنقشه تابلو فرش ط...

نخ و ئنقشه تابلو فرش ط...

نام طرح: منظره کد 104ابعاد: 51 * 70 تعداد گره: 500 تعداد رج: 360 تعداد رنگ: 81 قیمت نخ و نقشه: 510000 تومان ..

5,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو  فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منظره دهکده خوشبختی کد2 ابعاد : 83 * 50 سانت تعداد گره : 590 تعداد رنگ:61تعداد رج : 350قیمت نخ و نقشه : 630 هزار تومان ......................................................................................

6,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش  طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو  فرش طرح منظره کد147ابعاد:84*56   سانتتعداد گره:600تعداد رج:400تعداد رنگ:72قیمت نخ و نقشه : 620 هزار تومان...............................................................................................................چن..

6,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش  کد...

نخ و نقشه تابلو فرش کد...

PFT091460نام طرح:کد                                     تعدادگره درعرض600 تعدادرج درطول:400 ابعاد:56*84 تعدادرنگ:     &..

5,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش  کد...

نخ و نقشه تابلو فرش کد...

PFT091461نام طرح:کد                                     تعدادگره درعرض600 تعدادرج درطول:400 ابعاد:56*84       &nbs..

5,900,000 ریال

نمایش 1 تا 12 از 381 (32 صفحه)