آموزشی18نخ و نقشه ی تابلو فرش ...

18نخ و نقشه ی تابلو فرش ...

نام طرح : آموزشی کد 18ابعاد : 37*28تعداد گره  : 200تعداد رج : 261تعداد رنگ : 27 قیمت نخ ونقشه : 240000..

2,400,000 ریال

1نخ و نقشه ی تابلو فرش ...

1نخ و نقشه ی تابلو فرش ...

نام طرح : آموزشی کد 16ابعاد : 49*20تعداد گره : 140تعداد رج : 350تعداد رنگ: 36قیمت نخ و نقشه : 240000 تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه  تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح :آموزشی کد 146ابعاد: 52*28تعداد گره :370تعداد رج :200تعداد رنگ:75قیمت نخ و نقشه: 240000تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آثار داخلی کد 84 ابعاد : 28 * 40 تعداد گره : 279 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 107 قیمت نخ و نقشه : 240000 تومان قیمت دار چله کشی ابریشم : 130000 تومان قیمت دار چله کشی پنبه ای : 40000 تومان ست کامل لوازم بافت اعم از پودکش - قلاب - دفتین ..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آموزشی آنتالیا سایزکوچک کد209 ابعاد : 41*28 سانت تعداد گره : 286 تعداد رج :200تعداد رنگ :93 قيمت نخ و نقشه : 240 هزار تومان.............................................................................

2,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آموزش کد 133 ابعاد :51 * 28 تعداد گره : 364 تعداد رج :200 تعداد رنگ :66 قیمت نخ و نقشه : 240.000 تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح:اموزشی کد 136  ابعاد: 28 *43  تعداد گره:307 تعداد رج :200 تعداد رنگ: 60  قیمت نخ ونقشه :240.000 هزار تومان  ..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : اموزشی کد 137  ابعاد :28*53  تعداد گره:375  تعداد رج : 200  تعداد رنگ :83  قیمت نخ و نقشه : 240000 تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح:آموزشی کد 138  ابعاد:42*28 سانت  تعداد گره:300  تعداد رج:200  تعداد رنگ:58  قیمت نخ و نقشه :240.000 هزار تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح: آموزشی کد 139  ابعاد :50 *28 سانت  تعدادگره :357  تعداد رج :200  تعداد رنگ :64  قیمت نخ و نقشه :240.000 هزار تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آموزشی کد 142 ابعاد : 56 * 28 تعداد گره : 400 تعداد رج : 200 تعداد رنگ : 63 قیمت نخ و نقشه : 240.000 تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آموزشی کد 143 ابعاد : 53 *28 تعداد گره : 374 تعداد رج :   200تعداد رنگ : 63 قیمت نخ و نقشه : 240000 تومان..

2,400,000 ریال

نمایش 1 تا 12 از 65 (6 صفحه)