همه دسته‌بندی‌ها

 • همه دسته‌بندی‌ها
 • نخ و نقشه‌ها
 • آموزشی
 • ایرانی
 • آثار نقاشان خارجی
 • آیه ها
 • مذهبی
 • حيوانات
 • فرش زیرپایی
 • منظره
 • آموزشی با سایز کوچک
 • مینیاتور
 • گل و ميوه
 • لوازم بافت

فرش زیرپایی

نخ و نقشه های تابلوفرش های زیر پایی


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از زیباترین و جذاب ترین طرح ها میباشد ابعاد : 28 * 68 سانت تعداد گره : 200 تعداد رج : 480تعداد رنگ : 16قیمت نخ ونقشه : 390.000 تومان........................................................ چنانکه تابلوفرش بافته شده این ..

3,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از زیباترین و جذاب ترین  طرح ها میباشدابعاد : 49 * 98 سانت تعداد گره : 349تعداد رج : 700تعداد رنگ : 22 قیمت نخ و نقشه :630.000 تومان........................................................ چنانکه تابلوفرش بافته شده..

6,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از زیباترین و جذاب ترین طرح ها میباشد ابعاد : 199 * 100 تعداد گره : 709تعداد رج : 1417تعداد رنگ : 21قیمت نخ و نقشه : 1.350.000 تومان.............................................................. چنانکه تابلوفرش بافته شد..

13,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از بهترین و پرفروش ترین طرح ها میباشد ابعاد : 138 * 49 سانتتعداد گره : 350تعداد رج : 980 تعداد رنگ : 22قیمت نخ و نقشه : 1.050.000 تومان.............................................................. چنانکه تابلوفرش بافته..

10,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از پر فروش ترین طرح ها میباشد که توسط اساتید برجسته طراحی شده استابعاد : 147 * 49  تعداد گره : 350تعداد رج : 1050تعداد رنگ :22قیمت نخ ونقشه : 810.000 تومان............................................................. ..

8,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از زیبا ترین طرح ها میباشد که با تعداد رنگ های کمتر  برای مبتدیان بهترین طرح میباشد ابعاد : 277 *126  تعداد گره :900تعداد رج : 1975 تعداد رنگ : 22قیمت نخ و نقشه : 1.900.000 تومان....................................

19,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از پرفروش ترین طرح ها میباشد که توسط اساتید برجسته طراحی شده است  ابعاد : 59 * 135 سانت  تعداد گره : 420 تعداد رج : 960تعداد رنگ : 20قیمت نخ و نقشه : 1.050.000 تومان ...........................................

10,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی ازبروز ترین و جذاب ترین طرح ها میباشد ابعاد : 70 * 98 سانت تعداد گره : 500تعداد رج : 700 تعداد رنگ : 29 قیمت نخ و نقشه : 710.000 تومان........................................................ چنانکه تابلوفرش بافته شده ای..

7,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از پر فروش ترین و  پر طرفدارترین طرح ها میباشد که تو سط اساتید برجسته طراحی شده است ابعاد : 56 * 77 سانت تعداد گره : 400تعداد رج : 550تعداد رنگ : 47 قیمت نخ و نقشه : 590.000 تومان........................................

5,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از پر طرفدارترین طرح میباشد که سرشار از عشق کودکانه میباشد ابعاد : 59 * 59 سانت تعداد گره : 420تعداد رج : 420 تعداد رنگ : 21 قیمت نخ و نقشه : 580.000 تومان ..........................................................

5,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی ازجذاب ترین  طرح ها میباشد که توام با زیبایی خاص  میباشدابعاد :127 * 84  تعداد گره :600 تعداد رج : 901 تعداد رنگ : 21 قیمت نخ و نقشه : 1.050.000 تومان...........................................................

10,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از بهترین و پر فروش ترین طرح ها میباشد که توسط اساتید برجسته طراحی شده است  ابعاد : 56 * 90 سانت تعداد گره : 398 تعداد رج : 640 تعداد رنگ : 22 قیمت نخ و نقشه : 690.000 تومان.........................................

6,900,000 ریال

نمایش 37 تا 48 از 395 (33 صفحه)