فرش زیرپایی

نخ و نقشه های تابلوفرش های زیر پایی


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح یکی از زیباترین طرح هایی است که  حاصل دست ماهرترین استادان میباشدابعاد: 55*77 سانت تعداد گره : 550تعداد رج : 390تعداد رنگ : 96قیمت نخ ونقشه : 1.500.000تومان .......................................................................

15,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح یکی از زیباتری و جذاب ترین طرح ها میباشد ابعاد :67*52 سانتتعداد گره : 360تعداد رج : 477تعداد رنگ :106قیمت نخ و نقشه :1.900.000تومان .........................................................................

19,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح با گلهای سرخ و زیبا از جذاب ترین طرح ها میباشدابعاد : 33*43 سانت تعداد گره : 230تعداد رج : 291قیمت نخ و نقشه: 1.150.000تومان..................................................................

11,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح با گلهای سرخ و زیبا از بهترین طرح ها میباشدابعاد : 33*43 سانت تعداد گره : 230تعداد رج : 291 قیمت نخ و نقشه :1.200.000 تومان.......................................................................

12,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح یکی از زیباترین و دلنوازترین طرح ها میباشدابعاد : 84*59 سانت  تعداد گره : 420تعداد رج : 600تعداد رنگ : 92قیمت نخ و نقشه : 2.600.000 تومان...............................................................

26,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح از زیباترین و جذاب ترین طرح ها میباشدابعاد : 72*51 سانت  تعداد گره : 360تعداد رج : 510تعداد رنگ  : 113قیمت نخ  نقشه : 1.900.000تومان..................................................................

19,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح از زیباترین و بهترین طرح ها میباشد ابعاد : 66*44 سانتتعداد گره : 310تعداد رج : 465تعداد رنگ : 93قیمت نخ و نقشه :1.800.000تومان ......................................................................

18,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح از زیباترین و  بهترین طرح ها میباشدابعاد : 63*45 سانتتعداد گره : 320تعداد رج : 450تعداد رنگ :75قیمت نخ ونقشه : 1.700.000تومان.................................................................

17,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح از زیباترین و و جذاب ترین طرح ها میباشدابعاد : 56*42 سانت تعداد گره : 300تعداد رج : 400تعداد رنگ : 74قیمت نخ ونقشه : 1.400.000تومان................................................................

14,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح از زیبا ترین و جذاب ترین طرح ها میباشد ابعاد : 59*45 سانت تعداد گره : 320تعداد رج : 420تعداد رنگ : 76 قیمت نخ و نقشه :1.450.000تومان .....................................................................

14,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

این طرح یکی از زیباترین و جذاب ترین یرح ها میباشدابعاد : 56*84 سانتتعداد گره : 600تعداد رج : 400تعداد رنگ : 74قیمت نخ و نقشه : 2.500.000تومان .........................................................................

25,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.نخ و نقشه ی این طرح از بهترین و  و زیباترین طرح ها میباشدابعاد : 56*84 سانتتعداد گره : 600تعداد رج : 400تعداد رنگ : 74قیمت نخ و نقشه :2.500.000تومان.................................................................

25,000,000 ریال

نمایش 49 تا 60 از 344 (29 صفحه)