فرش زیرپایی

نخ و نقشه های تابلوفرش های زیر پایی


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این  تابلو  فرش یکی از جذاب ترین و پر فروش ترین طرح ها است ابعاد : 139 * 193 سانت تعداد گره :990 تعداد رج : 1372 تعداد رنگ : 26  قیمت نخ ونقشه : 14.600.000 تومان..

146,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از جذاب ترین و پر فروش ترین طرح ها است ابعاد : 139 * 193 سانت تعداد گره : 990 تعداد رج : 1372  تعداد رنگ : 26 قیمت نخ و نقشه : 14.600.000 تومان..

146,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این فرش باتعداد رنگ کمتر مناسب برای مبتدیان میباشد ابعاد : 44 * 70 سانت تعداد گره : 313 تعداد رج : 493 تعداد رنگ : 20 قیمت نخ ونقشه  : 1.900.000 تومان ..

19,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از زیباترین و بهترین طرح های ما میباشد ابعاد : 91 * 139 سانت تعداد گره : 649 تعداد رج : 989 تعداد رنگ : 14 قیمت نخ و نقشه :6.500.000تومان ..

65,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از بهترین و بهترین طرح ها میباشد  ابعاد : 91 * 139 سانت تعداد گره : 649 تعداد رج : 989 تعداد رنگ : 14قیمت نخ و نقشه : 6.800.000 تومان ..

68,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

این فرش دارای رنگبندی زیبا و جذاب است که پر طرفدارترین طرح میباشد ابعاد : 129 * 179 سانت تعداد گره : 921 تعداد رج : 1273 تعداد رنگ : 37 قیمت نخ و نقشه :12.900.000 تومان  ..

129,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از بهترین و پر فروش ترین طرح در بازار میباشد ابعاد : 112 * 179 سانت تعداد گره : 800 تعداد رج : 1275 تعداد رنگ : 48قیمت نخ و نقشه  : 11.400.000 تومان ..

114,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از زیباترین و جذاب ترین طرح ها میباشد که توسط اساتید برجسته طراحی شده است ابعاد : 126 * 178 سانت تعداد گره : 897 تعداد رج : 1270 تعداد رنگ : 46 قیمت نخ و نقشه  :13.500.000 تومان ..

135,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از زیباترین و جذاب ترین طرح ها میباشد که  توسط اساتید برجسته طراحی شده است ابعاد : 127 * 178سانت تعداد گره : 897 تعداد رج : 1270تعداد رنگ : 46 قیمت نخ و نقشه : 7.800.000 تومان ..

78,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از بهترین و پر فروش ترین طرح هامیباشد ابعاد :127 * 201 سانت تعداد گره : 903 تعداد رج : 1434تعداد رنگ ک 40 قیمت نخ ونقشه : 7.900.000تومان..

79,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از بهترین و پر فروش ترین طرح ها میباشد ابعاد : 127 * 201 سانت تعداد گره :903 تعداد رج : 1434 تعداد رنگ : 40 قیمت نخ ونقشه : 7.900.000 تومان ..

79,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از جذاب ترین و پر طرفدارترین طرح هایی است که توسط برترین اساتید طراحی شده استابعاد : 127 * 192 سانت تعداد گره : 903 تعداد رج : 1369 تعداد رنگ : 63قیمت نخ و نقشه : 7.900.000 تومان ..

79,000,000 ریال

نمایش 25 تا 36 از 344 (29 صفحه)