فرش زیرپایی

نخ و نقشه های تابلوفرش های زیر پایی


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه  ی این تابلو فرش از زیباترین طرح ها میباشد که توجه هنرجویان  را جلب خود میکندابعاد : 59*45 سانتتعداد گره : 320تعداد رج : 420 تعداد رنگ : 76قیمت نخ و نقشه : 1.500.000تومان ...................................................

15,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

این طرح با جذابیت خود معرف ذوق زیبای هنرمندان ایرانی استابعاد : 70*50 رسانت تعداد گره :355تعداد رج : 500تعداد رنگ : 99 قیمت نخ و نقشه : 1.900.000تومان................................................................

19,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

یکی از تابلوفرش هایی که به سختی میتوان از انتخاب آن گذشت این تابلو فرش زیبا میباشدابعاد : 72*51 سانت تعداد گره : 358تعداد رج : 512تعداد رنگ : 91قیمت نخ ونقشه : 1.950.000تومان.....................................................................

19,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

یکی از زیباترین تابلو فرش های منتخب و دوست داشتنی  این تابلو فرش میباشدابعاد : 49*68 سانت تعداد گره : 480تعداد رج : 343تعداد رنگ : 78قیمت نخ و نقشه : 1.900.000تومان.........................................................................

19,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه ی این تابلو فرش جلوه گرذوق بی نظیر استادان هنرمند ایرانی استابعاد : 51*73 سانت تعداد گره : 520تعداد رج : 360تعداد رنگ : 82قیمت نخ ونقشه : 2.000.000تومان............................................................... ..

20,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه ی این تابلو فرش یکی از زیباترین و دلنوازترین طرح ها میباشدابعاد :42*59 سانت  تعداد گره  : 420تعداد رج : 300تعداد رنگ : 86قیمت نخ و نقشه : 1.000.000تومان ......................................................

10,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

جذاب ترین تابلو فرشی که معرف دستان هنرمند استادان ایرانی استابعاد : 38*28 سانت تعداد گره : 200تعداد رج : 271تعداد رنگ :90قیمت نخ و نقشه: 800.000تومان ................................................

8,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

در این تابلو فرش هنرمندان ایرانی هنر خود را به طرز زیبایی به نمابش گذاشته اندابعاد : 49*49 سانت تعداد گره : 350تعداد رج : 350تعداد رنگ : 70قیمت نخ و نقشه :920.000تومان...............................................................

9,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

این طرح از زیباترین و جذاب ترین تابلوفرش های ایرانی میباشدابعاد : 55*44 سانتتعداد گره : 310تعداد رج : 390تعداد رنگ : 74قیمت نخ ونقشه :920.000تومان..........................................................

9,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

این تابلو فرش با زیبایی خود  معرف ذوق هنرمندان ماهر ایرانی استابعاد : 63*49 سانت تعداد گره  :350تعداد رج : 444تعداد رنگ : 86قیمت نخ و نقشه : 1.100.000تومان...........................................................

11,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه ی این تابلو فرش یکی از زیباترین و پرفروش ترین طرح ها میبیاشدابعاد : 62*84 سانت تعداد گره : 600تعداد رج : 440تعداد رنگ : 79قیمت نخ و نقشه :1.550.000 تومان...............................................................

15,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش  نمایانگر ذوق زیبای استادان ماهر ایرانی استابعاد : 41*63 سانت تعداد گره : 450تعداد رج : 286تعداد رنگ : 118قیمت نخ و نقشه :1.100.000تومان.............................................................

11,000,000 ریال

نمایش 73 تا 84 از 344 (29 صفحه)