فرش زیرپایی

نخ و نقشه های تابلوفرش های زیر پایی


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح یکی از زیباترین و پرفروش ترین طرح ها میباشدابعاد:47*56سانتتعداد گره:400تعداد رج:328تعداد رنگ:73قیمت نخ و نقشه:1.400.000تومان..

14,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح یکی ازبهترین و پرفروش ترین طرح ها میباشدابعاد:57*40سانتتعداد گره :400تعداد رج :280تعداد رنگ :70قیمت و نخ ونقشه :1.400.000تومان..

14,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح یکی از زیباترین و برازنده ترین تابلو فرش های ایرانی میباشدابعاد : 52*70 سانتتعداد گره : 499تعداد رج : 368تعداد رنگ : 110قیمت نخ و نقشه : 1.920.000 تومان ..

19,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

.این طرح یکی از بهترین و زیباترین طرح ها میباشد ابعاد :53*70سانتتعداد گره :499تعداد رج :368تعداد رنگ :110قیمت نخ و نقشه :1.920.000تومان..

19,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه ی این تابلو فرش باگلهای زیبا و باطراوت جلوه گری خاصی میکندابعاد : 49*63 سانت تعداد گره :450تعداد رج : 350تعداد رنگ : 69قیمت نخ و نقشه تابلو فرش : 1.800.000تومان..........................................................................

18,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

با نگاه به این تابلو فرش  حس  خنکی و طراوت به آدمی دست می دهدابعاد :65*47 سانت تعداد گره : 335تعداد رج : 459تعداد رنگ : 94قیمت نخ و نقشه : 1.800.000تومان.................................................................

18,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از زیبا ترین طرح هاست که توسط اساتید برجسته طراحی و رنگرزی شده استابعاد : 149 * 229 سانت تعداد گره : 1060تعداد رج : 1634تعداد رنگ : 43 قیمت نخ و نقشه : 11.777.000 تومان ..

117,770,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه اين تابلو فرش در حال حاضر يكي از جذاب و زيباترين طرح هايي است كه تحت نظر استا پيل تن مدرس و استاد برجسته طراحي و اراِئه شده استابعاد : 112 * 174سانتتعداد گره : 799 تعداد رج : 1239 تعداد رنگ : 40 قيمت نخ ونقشه :6.730.000 تومان ..

67,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه ی این تابلو فرش با رنگهای ظریف ودلنشین جزو یکی از بهترین طرح ها میباشد ابعاد : 171 * 246  سانت  تعداد گره : 1219 تعداد رج: 1754تعداد رنگ : 41قیمت نخ و نقشه: 14.539.000 تومان ..

145,390,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ ونقشه این تابلو فرش درحال حاضر یکی از جذاب و زیبا ترین طرح هایی است که تحت نظر استاد پیل تن مدرس تابلو فرش طراحی شده استابعاد : 112 * 174 سانت تعداد گره ک 799 تعداد رج : 1239 تعداد رنگ : 40قیمت نخ ونقشه:6.731.000 تومان  ..

67,310,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ ونقشه این تابلو فرش یکی از زیباترین و پر طرفدارترین طرح است ابعاد : 112 * 117 سانت تعداد گره : 800 تعداد رج : 1260 تعداد رنگ : 38 قیمت نخ و نقشه : 6.854.000 تومان ..

68,540,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش کد G...
نمایش 97 تا 108 از 344 (29 صفحه)