حيوانات

نخ و نقشه تابلوفرش های حیوانات


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 32 یکی از محشر ترین طرح ها می باشد که توسط بهترین استادان طراحی شده استابعاد:56*77 سانتتعداد گره:396تعداد رج:550تعداد رنگ:98 قیمت نخ و نقشه:980هزار تومان..

9,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 33 یکی از فوق العاده ترین طرح هامی باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:56*80  سانتتعداد گره:400تعداد رج:570تعداد رنگ:47قیمت نخ ونقشه:980هزارتومان ..

9,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 35 یکی از بهترین طرح ها می باشد که برای مبتدیان طراحی شده استابعاد:49*61   سانتتعداد گره:350تعداد رج:430تعداد رنگ:15قیمت نخ و نقشه:840هزارتومان ..

8,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 39 یکی از عالی ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده استابعاد:59* 79 سانتتعداد گره:420 تعداد رج:559تعداد رنگ:59قیمت نخ ونقشه:980هزار تومان..

9,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ ونقشه این طرح حیوان کد 40 یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد49*70  سانتتعداد گره:350 تعداد رج:499تعداد رنگ:57قیمت نخ و نقشه:860هزار تومان..

8,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 41 یکی از بی نظیرترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد:75*52 سانتتعداد گره:530تعداد رج:366تعداد رنگ:73قیمت نخ و نقشه:930هزار تومان..

9,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد43 یکی از زیبا ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد:94*63  سانت تعداد گره:667تعداد رج:445 تعداد رنگ:59قیمت نخ و نقشه:1.150.000 تومان ..

11,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 44 یکی از محشر ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*49  سانتتعداد گره:500تعداد رج:350تعداد رنگ:74قیمت نخ و نقشه:860هزارتومان ..

8,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد45 یکی از فوق العاده ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:112*90  سانتتعداد گره:800تعداد رج:640تعداد رنگ:99قیمت نخ ونقشه:1.850.000 تومان ..

18,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ ونقشه این طرح حیوان کد 46 یکی از بهترین طرح ها می باشد که برای مبتدیان طراحی شده استابعاد:35*50  سانتتعداد گره:250تعداد رج:353تعداد رنگ:27قیمت نخ و نقشه:670هزارتومان ..

6,700,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح حیوان کد 47 یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط بهترین طراحان طراحی شده استابعاد:61*43 سانت تعداد گره:306 تعداد رج:430تعداد رنگ:69 قیمت نخ و نقشه:760هزارتومان ..

7,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح فوق العاده حیوان کد 48 یکی از بهترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:63*30  سانتتعداد گره:210 تعداد رج:450تعداد رنگ:81قیمت نخ و نقشه:720هزار تومان ..

7,200,000 ریال

نمایش 145 تا 156 از 232 (20 صفحه)