سوالات متداول
سوالات متداول

س : نخ چله پنبه برای رج شمار 50 باید چند لا باشه؟

ج : 9 لا


س : نخ چله ابریشم برای رج شمار 50 باید چند لا باشه ؟

ج : 36 لا ترجیحا با مارک 5 ستاره یا مارک پروانه


س : آیا چله کشی با دست بهتره یا چله کشی با دستگاه؟

ج با دستگاه چون فاصله تارها با یکدیگر برابر و سفتی تارها به یک میزان هست