همه دسته‌بندی‌ها

 • همه دسته‌بندی‌ها
 • نخ و نقشه‌ها
 • آموزشی
 • ایرانی
 • آثار نقاشان خارجی
 • آیه ها
 • مذهبی
 • حيوانات
 • فرش زیرپایی
 • منظره
 • آموزشی با سایز کوچک
 • مینیاتور
 • گل و ميوه
 • لوازم بافت

آموزشینخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح :آموزشی کد44ابعاد :37*28تعداد گره : 200تعداد رج : 283تعداد رنگ : 65قیمت نخ و نقشه : 240000 تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 45 ابعاد : 37*28تعداد گره : 200تعداد رج : 258 تعداد رنگ : 65قیمت نخ و نقشه : 240000 تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح :آموزشی کد 46ابعاد : 38*28 تعداد گره : 200تعدادرج :281 تعداد رنگ : 105قیمت نخ و نقشه : 240000 تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 47ابعاد : 38*28تعداد گره : 200تعداد رج : 271تعداد رنگ : 75قیمت نخ و نقشه : 240000 تومان ..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح :آموزشی کد 48 ابعاد : 35*28تعداد گره : 200249: تعداد رج تعداد رنگ : 124قیمت نخ نقشه : 240000 تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 49ابعاد : 41*28تعداد گره : 200تعداد رج : 291تعداد رنگ : 156قیمت نخ و نقشه : 240000 تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 5 ابعاد : 42 * 28 تعداد گره : 200 تعداد رج : 296 تعداد رنگ : 24 قیمت نخ ونقشه : 240000 تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد50اتعاد : 41*28تعداد گره :200تعداد رج : 289تعداد رنگ :79قیمت نخ و نقشه : 240000 تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 51ابعاد : 28*36تعداد گره : 257تعداد رج :200تعداد رنگ : 54قیمت نخ و نقشه : 240000 تومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 6ابعاد :17*28تعداد گره :200تعداد رج : 119تعداد رنگ : 14قیمت نخ و نقشه : 180000 تومان..

1,800,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 7ابعاد : 23*28تعداد گره : 200تعداد رج : 164تعداد رنگ : 98 قیمت نخ و نقشه : 180000 تومان..

1,800,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آ موزشی کد 8 ابعاد : 22*28تعداد گره : 200تعداد رج : 155تعداد رنگ : 32قیمت نخ و نقشه : 180000 تومان..

1,800,000 ریال

نمایش 49 تا 60 از 63 (6 صفحه)