آموزشینخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد 7ابعاد : 23*28تعداد گره : 200تعداد رج : 164تعداد رنگ : 98 قیمت نخ و نقشه : 750.000تومان..

7,500,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آ موزشی کد 8 ابعاد : 22*28تعداد گره : 200تعداد رج : 155تعداد رنگ : 32قیمت نخ و نقشه : 750.000تومان..

7,500,000 ریال

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نخ و نقشه ی تابلو فرش ط...

نام طرح : آموزشی کد9ابعاد : 21*28تعداد گره :200 تعداد رج : 147تعداد رنگ : 37قیمت نخ و نقشه :750.000تومان..

7,500,000 ریال

نخ ونقشه تابلو فرش آمو...

نخ ونقشه تابلو فرش آمو...

نام طرح:آموزشی کد144ابعاد:28*48تعدادگره:323تعدادرج:200تعدادرنگ:64قیمت نخ ونقشه: 850.000تومان..

8,500,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش طرح ...

نخ ونقشه تابلوفرش طرح ...

نام طرح: آموزشی کد 145ابعاد: 55 * 28تعداد گره: 387 تعداد رج :200قیمت نخ ونقشه:850.000تومان..

8,500,000 ریال

نمایش 61 تا 65 از 65 (6 صفحه)