آیه ها

نخ و نقشه تابلوفرش های آیه


مقایسه محصولات (0)


نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه جله جلاله (کد71)

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه جله جلاله (کد71)

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه جله جلاله (کد71) ابعاد :40 * 68   تعداد گره : 485 ..

4,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 1

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 1

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 1ابعاد : 70 * 99 سانت تعداد گره : 500 تعداد رج : 689 قیمت نخ و نقشه :..

6,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 10

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 10

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 10ابعاد : 52 * 73 سانتتعداد گره : 520 تعداد رج : 365 قیمت نخ و نقشه :..

4,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 100

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 100

نام طرح :آیه کد 100 ابعاد : 39 * 72 تعداد گره : 514 تعداد رج : 274 تعداد رنگ : 21 قیمت نخ و نقشه :49..

4,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 102

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 102

نام طرح :آیه کد 102 ابعاد : 52 * 73 تعدهد گره : 520 تعداد رج :370 تعداد رنگ :25 قیمت نخ و نقشه :510...

5,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 103

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 103

نام طرح :آیه کد 103 ابعاد :32 * 63 تعداد گره :450 تعداد رج : 260 تعداد رنگ :40 قیمت نخ و نقشه :..

35,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 104

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 104

نام طرح : آیه کد 104 ابعاد : 32 * 63 تعداد گره : 450 تعدهد رج : 227 تعداد رنگ : 40 قیمت نخ و نقشه :3..

35,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 106

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 106

نام طرح : آیه کد 106 ابعاد : 49 * 87 تعداد گره : 620 تعداد رج : 350 تعداد رنگ : 44 قیمت نخ و نقشه : ..

5,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 107

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 107

نام طرح : آیه کد 107 ابعاد : 43 * 98 تعداد گره : 700 تعداد رج : 306 تعداد رنگ : 35 قیمت نخ و نقشه : ..

6,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 108

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 108

نام طرح : آیه کد 108 ابعاد : 52 * 73 تعداد گره : 520 تعداد رج : 370 تعداد رنگ : 31 قیمت نخ و نقشه : ..

5,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 109

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 109

نام طرح : آیه کد 109 ابعاد : 49 * 79 تعداد گره : 560 تعداد رج : 350 تعداد رنگ : 34 قیمت نخ و نقشه : ..

5,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 110

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 110

نام طرح : آیه کد 110 ابعاد : 42 * 72 تعداد گره : 510 تعداد رج : 300 تعداد رنگ: 38 قیمت نخ و نقشه : 4..

4,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 111

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 111

نام طرح : آیه کد 111 ابعاد : 42 * 63 تعداد گره : 450 تعداد رج : 300 تعداد رنگ : 29 قیمت نخ و نقشه : ..

3,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 112

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 112

نام طرح : آیه کد 112 ابعاد : 51 * 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 360 تعداد رنگ : 29 قیمت نخ و نقشه : ..

5,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 113

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 113

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از بهترین و بی نظیرترین و همچنین پرفروش ترین طرح ها محسوب می شود ابعاد :..

5,600,000 ریال

نمایش 46 تا 60 از 201 (14 صفحه)