آیه ها

نخ و نقشه تابلوفرش های آیه


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آیه کد 111 ابعاد : 42 * 63 تعداد گره : 450 تعداد رج : 300 تعداد رنگ : 29 قیمت نخ و نقشه : 1.450.000 تومان..

14,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آیه کد 112 ابعاد : 51 * 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 360 تعداد رنگ : 29 قیمت نخ و نقشه : 1.900.000 تومان..

19,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش یکی از بهترین و بی نظیرترین و همچنین پرفروش ترین طرح ها محسوب می شود ابعاد : 87 * 42 سانت تعداد گره : 620 تعداد رج : 300 تعداد رنگ : 67 قیمت نخ و نقشه :2.350.000تومان ..

23,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آیه کد 114 ابعاد : 71 * 99 تعداد گره : 702 تعداد رج : 501  تعداد رنگ : 57 قیمت نخ و نقشه : 6.200.000تومان..

62,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آیه کد 115ابعاد : 52 * 73 سانتتعداد گره : 520تعداد رج : 370تعداد رنگ : 50قیمت نخ و نقشه : 2.250.000تومان..

22,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آیه کد 116 ابعاد : 52 * 73 تعداد گره : 520 تعداد رج : 365 تعداد رنگ : 53 قیمت نخ و نقشه : 2.180.000 تومان..

21,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آیه کد 117 ابعاد : 51 * 69 تعداد گره : 490 تعداد رج : 364 تعداد رنگ : 23 قیمت نخ و نقشه : 1.950.000 تومان ..

19,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آیه کد 118 ابعاد : 35 * 59 تعداد گره : 420 تعداد رج : 250 تعداد رنگ : 14 قیمت نخ و نقشه : 1.800.000 تومان..

18,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آیه کد 119 ابعاد : 49 * 87 تعداد گره : 620 تعداد رج : 350 تعداد رنگ: 38 قیمت نخ و نقشه : 2.500.000 تومان..

25,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 12ابعاد : 75 * 52 سانت تعداد گره : 535 تعداد رج : 360تعداد رنگ :55 قیمت نخ و نقشه : 2.100.000 تومان................................................................................... ..

21,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آیه کد 120 ابعاد : 48 * 91 تعداد گره : 650 تعداد رج : 336 تعداد رنگ : 53 قیمت نخ و نقشه :2.600.000تومان..

26,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : آیه کد 121 ابعاد : 37 * 93 تعداد گره : 660 تعداد رج : 262 تعداد رنگ : 31 قیمت نخ و نقشه:2.380.000 تومان..

23,800,000 ریال

نمایش 49 تا 60 از 197 (17 صفحه)