همه دسته‌بندی‌ها

 • همه دسته‌بندی‌ها
 • نخ و نقشه‌ها
 • آموزشی
 • ایرانی
 • آثار نقاشان خارجی
 • آیه ها
 • مذهبی
 • حيوانات
 • فرش زیرپایی
 • منظره
 • آموزشی با سایز کوچک
 • مینیاتور
 • گل و ميوه
 • لوازم بافت

آیه ها

نخ و نقشه تابلوفرش های آیه


نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

این تابلوفرش توسط مجرب ترین اساتید طراحی شده است و طرحی است بسیار زیبا و ترکیب رنگ بسیار زیبایی داردابعاد:42*29سانتتعداد گره:300تعدادرج:207تعدادرنگ:23هزینه نخ و نقشه:240.000هزارتومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

این تابلوفرش دارای طرحی زیباست و توسط مجرب ترین اساتید طراحی شده استابعاد:77*55سانتتعدادگره:550تعدادرج:390تعدادرنگ:38هزینه نخ ونقشه:520.000هزارتومان..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

این تابلوفرش دارای طرحی بسیارزیباست وترکیب رنگ بسیارزیبایی  داردابعاد:77*48سانتتعدادگره:550تعدادرج:340تعدادرنگ:27هزینه نخ و نقشه:510.000هزارتومان..

5,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

این تابلوفرش دارای طرحی بسیار زیباست که طرفداران زیادی داردابعاد:70*49سانتتعدادگره:500تعدادرج:350تعدادرنگ:43هزینه نخ ونقشه:510.000هزارتومان..

5,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

این تابلوفرش دارای طرحی بسیارزیباست که طرفداران زیادی دارد و توسط خود استاد پیل تن بازبینی شده استابعاد:51*35سانتتعدادگره:360تعدادرج:250تعدادرنگ:32هزینه نخ و نقشه:310.000هزارتومان..

3,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

این تابلوفرش توسط مجرب ترین اساتید طراحی شده و دارای طرحی بسیار زیباستابعاد:42*28سانتتعدادگره:300تعدادرج:200تعدادرنگ:23هزینه نخ و نقشه:240.000هزارتومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

این تابلوفرش دارای طرحی بسیار زیباست که توسط مجرب ترین اساتید طراحی شده استابعاد:51*35سانتتعدادگره:360تعدادرج:250تعدادرنگ:40هزینه نخ ونقشه:310.000هزارتومان..

3,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

این تابلوفرش توسط مجرب ترین اساتید طراحی شده است وطرحی زیبا باترکیب رنگ عالی داردابعاد:42*28سانتتعداد گره:300تعدادرج:200تعدادرنگ:30هزینه نخ و نقشه:240.000هزارتومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

این تابلوفرش دارای طرح بسیار زیبایی است و توسط استاد پیل تن بازبینی شده استابعاد:52*35سانتتعدادگره:370تعدادرج:250تعدادرنگ:28هزینه ی نخ و نقشه:310.000هزارتومان ..

3,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

این تابلوفرش توسط مجرب ترین اساتید طراحی شده استابعاد:42*28سانتتعدادگره:300تعدادرج:200تعدادرنگ:26هزینه ی نخ و نقشه:240.000هزارتومان..

2,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

این تابلوفرش دارای طرحی بسیارزیباست وترکیب رنگ عالی داردابعاد:51*37سانتتعدادگره:360تعدادرج:260تعدادرنگ:29هزینه نخ و نقشه:320.000هزارتومان..

3,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

این تابلوفرش دارای طرحی بسیارزیباست که جز پرطرفدارترین طرح ها می باشد.ابعاد:42*77سانتتعدادگره550 تعدادرج:300تعدادرنگ:33هزینه ی نخ و نقشه:510.000هزارتومان ..

5,100,000 ریال

نمایش 157 تا 168 از 199 (17 صفحه)