آیه ها

نخ و نقشه تابلوفرش های آیه


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح کد 58ابعاد : 59 * 44 سانت تعداد گره : 420 تعداد رج : 310 تعداد رنگ : 30 قیمت نخ و نقشه :1.700.000 تومان.......................................................................................... ..

17,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 59ابعاد : 63 * 29 سانت تعداد گره : 450 تعداد رج : 210 تعداد رنگ : 30 قیمت نخ و نقشه : 1.700.000 تومان.............................................................................................. ..

17,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 60ابعاد : 70 * 51 سانت تعداد گره : 500 تعداد رج : 360 تعداد رنگ : 30 قیمت نخ و نقشه : 2.000.000 تومان........................................................................... ..

20,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 61ابعاد : 70 * 45 سانت تعداد گره : 500 تعداد رج : 320 تعداد رنگ : 30قیمت نخ و نقشه : 1.900.000 تومان................................................................................. ..

19,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 62ابعاد : 94 * 51 سانت تعداد گره : 670 تعداد رج : 360تعداد رنگ : 28 قیمت نخ و نقشه :2.720.000 تومان............................................................................................ ..

27,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 63ابعاد : 73 * 49 سانت تعداد گره : 520 تعداد رج : 349 تعداد رنگ : 15قیمت نخ و نقشه :2.550.000تومان........................................................................................... ..

25,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش جزء بهترین و پرفروش ترین طرح ها می باشد ابعاد : 175 * 147 سانت تعداد گره : 1250 تعداد رج : 1050 تعداد رنگ : 49 قیمت نخ و نقشه : 13.200.000 تومان ..

132,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 65 ابعاد : 74 * 49 سانت تعداد گره : 525 تعداد رج : 350 تعداد رنگ : 46 قیمت نخ و نقشه : 1.950.000 تومان ................................................................................

19,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 66 ابعاد : 98 * 43 سانت تعداد گره : 700 تعداد رج : 306 تعداد رنگ : 35 قیمت نخ و نقشه : 5.500.000 تومان ...........................................................................

55,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 67 ابعاد : 79 * 49 سانت تعداد گره : 560 تعداد رج : 350 تعداد رنگ : 42 قیمت نخ و نقشه :2.450.000 تومان ................................................................................

24,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 68 ابعاد : 73 * 52 سانت تعداد گره : 520 تعداد رج : 370 تعداد رنگ : 31 قیمت نخ و نقشه : 2.450.000 تومان ............................................................................

24,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 7 ابعاد : 63 * 48 سانت تعداد گره : 450 تعداد رج : 333تعداد رنگ: 24 قیمت نخ و نقشه :1.700.000 تومان ................................................................................

17,000,000 ریال

نمایش 121 تا 132 از 197 (17 صفحه)