آیه ها

نخ و نقشه تابلوفرش های آیه


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 8  ابعاد : 83 * 63 سانت تعداد گره : 597 تعداد رج : 440تعداد رنگ: 67 قیمت نخ و نقشه : 2.800.000 تومان ...........................................................................

28,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش توسط بهترین اساتید طراحی و رنگرزی شده است ابعاد : 77 * 42 سانت تعداد گره : 550 تعداد رج : 300 تعداد رنگ : 31 قیمت نخ و نقشه :.1.900.000 تومان ..

19,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد84 ابعاد : 84 * 36 سانت تعداد گره : 600 تعداد رج : 255 تعداد رنگ : 33 قیمت نخ و نقشه : 2.350.000 تومان.................................................................................. ..

23,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش توسط بهترین اساتید طراحی و رنگرزی شده که یکی از بهترین طرح ها محسوب می شود ابعاد : 79 * 49 سانت تعداد گره : 560 تعداد رج : 350 تعداد رنگ : 42 قیمت نخ و نقشه : 2.400.000 تومان  ..

24,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 9  ابعاد : 53 * 73 سانت تعداد گره : 520 تعداد رج : 370تعداد رنگ: 25 قیمت نخ و نقشه :2.250.000تومان ..................................................................................

22,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح :آیه کد 105 ابعاد : 37 * 52 تعداد گره : 370 تعداد رج : 260 تعداد رنگ : 22 قیمت نخ و نقشه : 1.500.000 تومان ..

15,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیه کد 19 ابعاد : 87 * 48 سانت تعداد گره : 650 تعداد رج : 336تعداد رنگ: 53 قیمت نخ و نقشه : 2.600.000تومان ..........................................................................

26,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو یکی از زیباترین و کمیاب ترین طح ها میباشد ابعاد : 72 * 51 تعداد گره : 510 تعداد رج : 360 تعداد رنگ : 33 قیمت نخ و نقشه  :2.100.000تومان..

21,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این حیوان کد 98 یکی از بهترین طرح ها برای مبتدیان می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*91 تعداد گره:650 تعداد رج:500تعداد رنگ:13قیمت نخ و نقشه:3.200.000 تومان ..

32,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ ونقشه تابلو فرش طرح الله کد 21 سايز : 45 * 61 سانت تعداد گره در عرض : 423 تعداد رج در طول :310 تعداد رنگ : 38 قيمت نخ و نقشه :1.500.000 تومان   ................................................................

15,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش آیه...

نخ و نقشه تابلوفرش آیه...

کد طرح :   PFT-020333ابعاد : 78 * 42 سانتتعداد گره : 560 تعداد رج : 280تعداد رنگ : 40تعداد ابریشم : 4قیمت نخ و نقشه : 1.200.000 تومان ..

12,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

نخ و نقشه تابلوفرش طرح...

این تابلو فرش توسط مجربترین اساتید طراحی شده استابعاد:51 * 68تعدادگره:483تعداد رج:360تعدادرنگ:44هزینه نخ و نقشه:1.200.000تومان..

12,000,000 ریال

نمایش 133 تا 144 از 197 (17 صفحه)