منظره

نخ و نقشه های تابلوفرش های منظره


تصحیح جستجو

مقایسه محصولات (0)


نخ و نقشه تابلو فرش طرح منظره کد 3009

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منظره کد 3009

نام طرح: منظره کد 3009ابعاد: 77 * 168تعداد گره: 1200 تعداد رج: 550 قیمت نخ و نقشه: 1300000 تومان..

1,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منظره کد 3010

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منظره کد 3010

نام طرح: منظره کد 3010ابعاد: 89 * 140تعداد گره: 1000تعداد رج: 632 قیمت نخ و نقشه: 1300000 تومان..

13,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منظره کد 3012

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منظره کد 3012

نام طرح: منظره کد 3012ابعاد: 80 * 146 تعداد گره: 1040 تعداد رج: 570قیمت نخ و نقشه: 1200000 تومان..

0 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منظره کد 3013

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منظره کد 3013

نام طرح: منظره کد 3013ابعاد: 83 * 140تعداد گره: 1000 تعداد رج: 586 قیمت نخ و نقشه: 1200000 تومان..

12,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منظره کد 3016

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منظره کد 3016

نام طرح: منظره کد 3016 ابعاد: 79 * 133 تعداد گره: 950تعداد رج: 562 قیمت نخ و نقشه: 1400000 تومان..

14,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منظره کد 3018

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منظره کد 3018

نام طرح: منظره کد 3018ابعاد: 79 * 131 تعداد گره: 932 تعداد رج: 563 تعداد رنگ: 64قیمت نخ و نقشه: 1100..

11,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منظره کد 3019

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منظره کد 3019

نام طرح: منظره کد 3019ابعاد: 84 * 119 تعداد گره: 850 تعداد رج: 600 تعداد رنگ: 100 قیمت نخ و نقشه: 10..

10,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منظره کد 3022

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منظره کد 3022

نام طرح: منظره کد 3022ابعاد: 83 * 112 تعداد گره: 800 تعداد رج: 590 تعداد رنگ: 79 قیمت نخ و نقشه: 105..

10,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منظره کد 3025

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منظره کد 3025

نام طرح: منظره کد 3025ابعاد: 73 * 115 تعداد گره: 820 تعداد رج: 520 تعداد رنگ: 79 قیمت نخ و نقشه: 100..

10,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منظره کد 3026

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منظره کد 3026

نام طرح: منظره کد 3026ابعاد: 68 * 119 تعداد گره: 850 تعداد رج: 480 تعداد رنگ: 68 قیمت نخ و نقشه: 100..

10,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منظره کد 3027

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منظره کد 3027

نام طرح: منظره کد 3027ابعاد: 76 * 104 تعداد گره: 738 تعداد رج: 538 تعداد رنگ: 100 قیمت نخ و نقشه: 70..

7,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منظره کد 4

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منظره کد 4

نام طرح: منظره کد 4 ابعاد: 83 * 50 تعداد گره: 600 تعداد رج: 346 قیمت نخ و نقشه: 520000 تومان..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منظره کد 43

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منظره کد 43

نام طرح: منظره کد 43 ابعاد: 59 * 103 تعداد گره: 730 تعداد رج: 350 تعداد رنگ: 84 قیمت نخ و نقشه: 6900..

6,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منظره کد 49

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منظره کد 49

نخ و نقشه این طرح منظره کد 49یکی از فوق العاده ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرتریت استادان طراحی شد..

3,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منظره کد 50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح منظره کد 50

نخ و نقشه این طرح منظره کد50یکی از شیک ترین طرح ها می باشد که توسط بهترین طراحان طراحی شده است ..

4,100,000 ریال

نمایش 91 تا 105 از 262 (18 صفحه)