منظره

نخ و نقشه های تابلوفرش های منظره


تصحیح جستجو

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح منظره کد 142 یکی از پر فروش ترین طرح ها می باشد که تو سط بهترین استادان طراحی شده استابعاد:75*53  سانتتعداد گره:530تعداد رج:373تعداد رنگ:68قیمت نخ و نقشه : 2.200.000 تومان..........................................................

22,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح:منظره کد  144 ابعاد: 66 * 98 تعداد گره: 700 تعداد رج: 471 تعداد رنگ: 139 قیمت نخ و نقشه: 3.200.000 تومان ..

32,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه طرح منظره کد 146 یکی از شیک ترین طرح ها می باشد که توسط بهترین طراحان طراحی شده استابعاد:86*56  سانتتعداد گره:610تعداد رج:400تعداد رنگ:94قیمت نخ و نقشه : 2.500.000  تومان..............................................................

25,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ ونقشه این طرح منظره کد151یکی ازپرفروش ترین طرح ها است که توسط بهترین طراحان طراحی شده است ابعاد : 63 * 48 سانت تعداد گره : 450 تعداد رج :338تعداد رنگ :147 قيمت نخ و نقشه : 1.800.000 تومان.....................................

18,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح منظره کد 153 یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد:79*50  سانتتعداد گره:564 تعداد رج:352تعداد رنگ:99قیمت نخ و نقشه : 2.200.000 تومان..........................................................

22,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح منظره کد 154یکی از زیبا ترین طرح ها می باشد که توسط بهترین طراحان طراحی شده استابعاد:74*49 سانتتعداد گره:525 تعداد رج:349تعداد رنگ:86قیمت نخ و نقشه : 1.900.000 تومان.....................................................................

19,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح منظره کد 155یکی از فوق العاده ترین طرح ها می باشد که توسط بهترین استادان طراحی شده استابعاد:70*50  سانتتعداد رج:354تعداد گره:500تعداد رنگ:106قیمت نخ و نقشه :1.900.000 تومان.........................................................

19,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح منظره کد 156یکی از شیک ترین طرح ها می باشد که  توسط بهترین طراحان طراحی شده استابعاد:84*56  سانت تعداد رج:400تعداد گره:600تعداد رنگ:86قیمت نخ و نقشه : 2.500.000 تومان..........................................................

25,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح منظره کد 165 یکی از فوق العاده ترین طرح ها می باشد که توسط بهترین استادان طراحی شده استابعاد:82*50 سانتتعداد گره:580تعدادرج:356 تعداد رنگ:91قیمت نخ و نقشه : 2.400.000 تومان..............................................................

24,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح منظره کد166 یکی از شیک ترین و پرفروش ترین طرح ها می باشدابعاد:98*67تعداد گره:698تعداد رج:472تعداد رنگ:179قیمت نخ و نقشه :3.200.000 تومان........................................................................................

32,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح منظره کد 167 یکی از شیک ترین و پر فروش ترین طرح ها می باشد که تو سط بهترین طراحان طراحی شده استابعاد:75*48تعداد گره:530تعداد رج:338تعداد رنگ:94قیمت نخ و نقشه : 1.900.000 تومان...........................................................

19,000,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این طرح منظره کد169 یکی از بی نظیر ترین  طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین استادان طراحی شده استابعاد:98*70  سانت تعداد گره:700 تعداد رج:500تعداد رنگ:141قیمت نخ و نقشه :3.200.000 تومان.................................................

32,000,000 ریال

نمایش 85 تا 96 از 465 (39 صفحه)