گل و ميوه

نخ و نقشه تابلو فرش های گل و میوه


نخ و نقشه تابو فرش طرح ...

نخ و نقشه تابو فرش طرح ...

نخ و نقشه این طرح گل و میوه کد 37 یکی از محشرترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:70*50تعداد گره:350تعداد رج:500تعداد رنگ:98قیمت نخ و نقشه: 490000 تومان..........................................................................

4,900,000 ریال

نخ و نقشه تابو فرش طرح ...

نخ و نقشه تابو فرش طرح ...

نخ و نقشه این طرح گل و میوه کد 38 یکی از بی نظیرترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:59*43تعدادگره:300تعداد رج:411تعداد رنگ:93قیمت نخ و نقشه:355 هزار تومان ......................................................................

3,550,000 ریال

نخ و نقشه تابو فرش طرح ...

نخ و نقشه تابو فرش طرح ...

نخ و نقشه این طرح گل و میوه کد 39 یکی از قشنگ ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:77*54تعداد گره:375 تعداد رج:550تعداد رنگ:150قیمت نخ و نقشه:550 هزار تومان......................................................................

5,500,000 ریال

نخ و نقشه تابو فرش طرح ...

نخ و نقشه تابو فرش طرح ...

نخ و نقشه این طرح گل و میوه کد 40یکی از عالی ترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین استادان طراحی شده استابعاد:69*50 تعداد گره:350تعداد رج:488تعداد رنگ:86قیمت نخ و نقشه:490 هزارتومان........................................................................

4,900,000 ریال

نخ و نقشه تابو فرش طرح ...

نخ و نقشه تابو فرش طرح ...

نخ و نقشه این طرح گل و میوه کد 41 یکی از زیباترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:63*47تعداد گره:330تعداد رج:445تعداد رنگ:112قیمت نخ و نقشه:430 هزارتومان.........................................................................

4,300,000 ریال

نخ و نقشه تابو فرش طرح ...

نخ و نقشه تابو فرش طرح ...

نخ و نقشه این طرح گل و میوه کد 42 یکی از بی نظیرترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:43*28تعداد گره:200تعداد رج:294تعداد رنگ:28قیمت نخ و نقشه: 225 هزار تومان.....................................................................

2,250,000 ریال

نخ و نقشه تابو فرش طرح ...

نخ و نقشه تابو فرش طرح ...

نخ و نقشه طرح گل و میوه کد 43 یکی از محشرترین طرح ها می باشد که توسط ماهرترین طراحان طراحی شده استابعاد:79*62تعداد گره:430تعداد رج:606تعداد رنگ:114قیمت نخ و نقشه:590 هزار تومان ..

5,900,000 ریال

نخ و نقشه تابو فرش طرح ...

نخ و نقشه تابو فرش طرح ...

نخ و نقشه  این طرح گل و میوه کد 35 یکی از فوق العاده ترین طرح ها می باشد که توسط ماهر ترین طراحان طراحی شده استابعاد:40*28تعداد گره:200تعداد رج:276تعداد رنگ:86قیمت نخ و نقشه:225.000 تومان ..

2,250,000 ریال

نخ ونقشه تابلو فرش کدPF...

نخ ونقشه تابلو فرش کدPF...

ابعاد : 112 * 67تعداد گره : 800تعداد رج : 475تعداد رنگ :124تعداد ابریشم :12رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه : 770.000 تومان ..

7,700,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش تاب...

نخ ونقشه تابلوفرش تاب...

ابعاد :84 * 51تعداد گره : 600تعداد رج : 361تعداد رنگ : 58تعداد ابریشم :5رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه : 565.000 تومان ..

5,650,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش تاب...

نخ ونقشه تابلوفرش تاب...

ابعاد :  49 * 82تعداد گره : 350تعداد رج : 580تعداد رنگ : 93تعداد ابریشم : 9رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  570.000 تومان ..

5,700,000 ریال

نخ ونقشه تابلوفرش تاب...

نخ ونقشه تابلوفرش تاب...

ابعاد :  58 * 67تعداد گره :  410تعداد رج :  486تعداد رنگ : 108تعداد ابریشم : 10رج شمار : 50قیمت نخ و نقشه :  540.000 تومان ..

5,400,000 ریال

نمایش 97 تا 108 از 292 (25 صفحه)