گل و ميوه

نخ و نقشه تابلو فرش های گل و میوه


نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : 1(1823)ابعاد : 44 * 63 تعداد گره : 447 تعداد رج : 309 قیمت نخ و نقشه :430.000 تومان..

4,300,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : گل کد1 (1824)  ابعاد : 57 * 79 تعداد گره : 407 تعداد رج : 562 قیمت نخ و نقشه : 535.000 تومان..

5,350,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح :1(1826)ابعاد : 66 * 85 تعداد گره : 467 تعداد رج : 607 قیمت نخ و نقشه : 690.000 تومان..

6,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح :1(1827)ابعاد : 48 *66 تعداد گره : 337 تعداد رج : 465 قیمت نخ و نقشه : 445.000 تومان..

4,450,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح :1(1828)ابعاد : 66 * 91 تعداد گره : 647 تعداد رج : 467 قیمت نخ و نقشه : 610.000 تومان..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح :1(1829)ابعاد : 56 * 79 تعداد گره : 397 تعداد رج : 560 قیمت نخ و نقشه : 540.000 تومان..

5,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح :1(1831)ابعاد :54 * 77 تعداد گره :397 تعداد رج : 547 قیمت نخ و نقشه : 590.000 تومان..

5,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : گل کد 1(1832)  ابعاد : 55 * 73 تعداد گره : 387 تعداد رج : 517 قیمت نخ و نقشه : 565.000 تومان..

5,650,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : گل کد  (1833)1  ابعاد :64 * 77 تعداد گره : 450 تعداد رج : 547 قیمت نخ و نقشه : 590.000 تومان..

5,900,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح :گل کد 1(1834) ابعاد : 56 * 77 تعداد گره : 397 تعداد رج : 547 قیمت نخ و نقشه : 560.000 تومان..

5,600,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نام طرح : گل کد 118 ابعاد: 55 * 70 تعداد گره: 500 تعداد رج: 388 تعداد رنگ: 103 قیمت نخ و نقشه: 540000 تومان..

5,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه تابلو فرش طر...

نخ و نقشه این تابلو فرش گویای ذوق زیبا و ظریف استادان هنرمند ایرانی استابعاد : 61*46 سانت تعداد گره : 322تعداد رج : 434تعداد رنگ : 96قیمت نخ و نقشه : 450.000 تومان............................................................چنانکه تابلوفرش بافته ..

4,500,000 ریال

نمایش 61 تا 72 از 292 (25 صفحه)