ایرانیمقایسه محصولات (0)


نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 68

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 68

نام طرح : آثار داخلی کد 68 ابعاد : 69 * 98 تعداد گره : 700 تعداد رج : 490 تعداد رنگ : 21 قیمت نخ و ن..

7,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 69

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 69

نام طرح : آثار داخلی کد 69 ابعاد : 80 * 114 تعداد گره : 809 تعداد رج : 570 تعداد رنگ: 90 قیمت نخ و ن..

10,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 7

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 7

نام طرح : آثار داخلی کد 7 ابعاد : 60 * 80  تعداد گره : 570 تعداد رج : 428 تعداد رنگ : 107 قیمت ..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 70

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 70

  نام طرح : آثار داخلی کد 70 ابعاد : 63 * 91 تعداد گره : 650 تعداد رج : 450 تعداد رنگ : 100 قیم..

6,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 71

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 71

نام طرح : آثار داخلی کد 71 ابعاد : 57 * 77 تعداد گره : 550 تعداد رج : 404 تعداد رنگ : 108 قیمت نخ و ..

5,400,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 72

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 72

نام طرح : آثار داخلی کد 72 ابعاد : 95 * 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 674 تعداد رنگ : 125 قیمت نخ ون..

7,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 73

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 73

نام طرح : آثار داخلی کد 73 ابعاد : 150* 105 تعداد گره : 750 تعداد رج : 1070 تعداد رنگ : 60 قیمت نخ و..

13,500,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 74

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 74

نام طرح : آثار داخلی کد 74 ابعاد : 76 * 63 تعداد گره : 450 تعداد رج : 540 تعداد رنگ : 79 قیمت نخ و ن..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 75

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 75

نام طرح : آثار داخلی کد 75 ابعاد : 72 * 49 تعداد گره : 350 تعداد رج : 509 تعداد رنگ: 109 قیمت نخ و ن..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 76

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 76

نام طرح : آثار داخلی کد 76 ابعاد : 92 * 59 تعداد گره : 420 تعداد رج : 655 تعداد رنگ : 121 قیمت نخ ون..

6,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 77

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 77

نام طرح : آثار داخلی کد 77 ابعاد : 82 * 56 تعداد گره : 400 تعداد رج : 580 تعداد رنگ : 111 قیمت نخ و ..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 78

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 78

نام طرح : آثار داخلی کد 78 ابعاد : 66 * 52 تعداد گره : 365 تعداد رج : 470 تعداد رنگ : 200 قیمت نخ و ..

5,200,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 79

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 79

نام طرح : آثار داخلی کد 79 ابعاد : 82 * 56  تعداد گره : 400 تعداد رج : 580 تعداد رنگ : 111 قیمت..

6,100,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 8

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 8

نام طرح : آثار داخلی کد 8 ابعاد : 63 * 91 تعداد گره : 650 تعداد رج : 447 تعداد رنگ : 147 قیمت نخ و ن..

6,800,000 ریال

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 80

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آثار داخلی کد 80

نام طرح : آثار داخلی کد 80 ابعاد : 96 * 70 تعداد گره : 500 تعداد رج : 680 تعداد رنگ: 28 قیمت نخ و نق..

7,100,000 ریال

نمایش 61 تا 75 از 115 (8 صفحه)